хімія 11 клас рівень стандарту календарне планування

календарне клас 11 рівень планування стандарту хімія.

Календарне планування уроків хімії 2020-2021. Календарне планування уроків хімії в 10 класі до підручника Г.А. Лашевської,.А. Лашевської,.Р. Ющенко «ХІМІЯ. 10 клас», Київ, видавництво «Генеза», 2018 (складено відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти «ХІМІЯ, 10-11 класи, рівень стандарту», затвердженої наказом № 1407 від 23.10.2017 р. Міністерства освіти і науки України) Календарне планування з біології у 10 класі складене за Програмою з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; [mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv]; Календарне планування адаптовано до підручника: Соболь. І. Біологія і екологія: підруч. для 10 кл. закл. загальної середньої освіти. Соболь. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2018. – 272. : іл. Календарне планування з хімії у 10 класі складене за Програмою з хімії для 10–11 класів закладів Рівень стандарту (затвердженою наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407).

Календарне планування адаптовано до підручника: Попель П. П. Хімія : підруч. закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту) Попель, Л Крикля. — Київ : ВЦ «Академія», 2018. Календарно – тематичне планування уроків хімії 11 клас 70 год (2 год на тиждень 64 год + 6 год резерв) За підручником Хімія, 11 кл О.В.Григорович. Календарне планування з хімії у 11 класі складене за Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; Календарне планування уроків біології для ліцеїв та училищ гуманітарного спрямування Схвалено у відповідності з програмою, затвердженою МОН України (наказ № 1407 від 23.10.2017). Програма: Природничі науки (інтегрований курс). Авторський колектив Дьоміна,. Задоянний,. Костик. Календарне планування уроків хімії для ліцеїв та училищ гуманітарного спрямування Схвалено у відповідності з програмою, затвердженою МОН України (наказ № 1407 від 23.10.2017). Завантажити вкладення. Календарно-тематичне планування «Хімія 10 клас»(нова програма) рівень стандарт. Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин. Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену. Методи одержання бензену. Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною. Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції. Навчальні проекти 4. Октанове число та якість бензину. 5. Цетанове число дизельного палива. 6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище. 8. Коксування вугілля: продукти та їх використання. 9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних. Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу.

Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. Розрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок. Альдегіди.

Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Навчальні проекти 11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші. 13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення. 14. Âèðîáíèöòâî öóêðó. 1Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 1Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості. 1Етери та естери в косметиці. 1Біодизельне пальне. Насичені аміни : склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи.

Хімічні властивості метанаміну. Ароматичні аміни : склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну. Амінокислоти : склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Захист навчальних проектів. Навчальні проекти 2Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів. 2Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу. 2Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями. 2Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас. 2Виготовлення виробів із пластикових пляшок. Усний залік з тем: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин». 2018-2019 н.р. 2017-2018 н.р. Календарне планування вивчення математики в 5 класі (за новою програмою) МАТЕМАТИКА. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. //М. Бурда, Ю.

Мальований, Є. Нелін, Номіровський, Паньков, Н Тарасенкова, М

Чемерис,М Якір. МАТЕМАТИКА.

Календарне планування вивчення математики в 6 класі (за новою програмою) За підручником. Н.А. Тарасенкова, І.М.

Богатирьова, О.Бочко, О.М. Коломієць, З.О. Сердюк.Математика: Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів –.: Освіта, 20Календарне планування вивчення алгебри в 7 класі (за новою програмою) Календарне планування вивчення геометрії в 7 класі (за новою програмою) Календарне планування вивчення алгебри + геометрії в 8 класі (за новою програмою) § 31. Сучасні силікатні матеріали. Високі будинки й глибокі тунелі, мости через ріки й багато інших споруд зведено з використанням цементу, бетону, цегли. Красивий і практичний посуд, сучасні телевізори й медична апаратура, вікна будинків, салони автомобілів, літаків, потягів тощо виготовляють із використанням скла. У побуті використовують різні керамічні вироби. Цемент, бетон, цегла, кераміка, скло — продукція силікатної промисловості. Назва підказує, що до їх виробництва причетний Силіцій, а точніше його сполуки. ПОНЯТТЯ ПРО СКЛО. Археологічні знахідки доводять, що цей матеріал відомий людям понад 5-6 тис. років. Перше його застосування було пов’язане з виготовленням жіночих прикрас. Нині скло широко використовують у різних галузях промисловості й сільського господарства (мал. 79). Знадобився час, щоб люди навчилися виготовляти різноманітні види скла та формувати вироби з нього — видувати скляні ємності, прокатувати скло в тонкі пластини, витягувати в нитки. Виготовлення скляних виробів можливе лише з гарячої розплавленої маси, а розм’якшуватися скло починає за температури 900 °С, рідким скло стає за температури 1500 °С. Виготовляють (варять) звичайне віконне скло із соди Na 2 CO 3, вапняку CaCO 3 та кварцового піску SiO 2 за температури 1500 °С у спеціальних печах безперервної дії. За добу з однієї печі одержують до 300 т продукції. Про розміри такої печі, свідчить її варильний басейн довжиною у 40 м, шириною у 10 м і висотою у 1,5 м. Хімізм виготовлення скла ґрунтується на властивостях карбонатів розкладатися під час нагрівання та властивостях основних і кислотних оксидів взаємодіяти між собою: Скло звичайне (з нього виготовляють віконні шибки, скляні банки і пляшки) — прозорий аморфний сплав суміші натрій силікату з кальцій силікатом і кварцовим піском. Здатність скла пропускати сонячні промені, поступовий перехід із твердого стану в рідкий через відсутність постійної точки плавлення й кипіння, стійкість до дії кислот, лугів тощо, а також урізноманітнення інших його фізичних характеристик за рахунок уведення добавок дають змогу одержувати різні види скла, що широко використовуються. Заміною одних компонентів сировини на інші, уведенням різноманітних добавок, зміною вмісту окремих складових скла виготовляють різні його види. РІЗНОВИДИ СКЛА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. Якщо натрій карбонат замінити на калій карбонат, то утвориться скло, міцніше за віконне.

З нього виготовляють хімічний посуд, у якому можна кип’ятити рідини, не боячись, що посуд трісне. Якщо чистий кварцовий пісок розплавити, а потім дати йому повільно охолонути, то утвориться кварцове скло. Лабораторний посуд, виготовлений з такого скла, можна розжарити до білого кольору, після чого опустити в холодну воду, і він не трісне. Кварцове скло пропускає ультрафіолетові промені, цю його властивість використовують у медицині (кварцові лампи), соляріях. Установлено, що ферум(ІІІ) оксид надає склу коричневого кольору, кобальт(ІІ) оксид робить скло синім, хром(ІІІ) оксид — зеленим.

Від додавання невеликої кількості порошку золота скло стає рубіновим, тобто пурпурово-червоним.

Одним із досягнень хімічної науки ХХ ст. стало створення склониток і скловолокна (мал. 80). Відтепер склонитки використовують як світловоди для передавання зображень і звуків. Без цього не існувало б кабельного телебачення, телефонного зв’язку, не було б приладів, що діагностують стан внутрішніх органів людини. Кришталеве скло виготовляють з калій карбонату, плюмбум(ІІ) оксиду, уміст якого дорівнює майже 24 %, і кварцового піску. Це скло має високий коефіцієнт заломлення світла, тому його використовують в оптиці (виготовлення лінз і призм).

Оскільки кришталеве скло має яскравий блиск, його гранують, щоб виготовити красиві вази й столовий посуд. Емальований посуд вам добре відомий. Емаль — це матеріал, виготовлений із звичайної скломаси шляхом додавання до неї станум(IV) оксиду. Кольоровою емаллю оздоблюють прикраси (мал. 81, а), картини (мал. 81, б), вази (мал. 81, в) тощо. За певних умов аморфну скломасу піддають частковій перекристалізації з утворенням білого, непрозорого, термостійкого й міцного матеріалу, що називається ситал. ЦЕМЕНТ. Споруди високої міцності й тривалого призначення (будинки, тунелі, мости) будують з обов’язковим використанням цементу (за винятком дерев’яних будиночків і невеликих містків місцевого значення). Цей матеріал має рідкісну властивість — з роками його твердість збільшується. Є різні сорти цементу, серед найуживаніших — портландцемент. Як сировину для виробництва цементу використовують вапняк і глину, рідше мергель — природну суміш цих двох речовин. Формулу вапняку ви знаєте, склад глини передають записом Al 2 O 3 · 2SiO 2 · 2Н 2 О. Якщо передати склад цементу формулами оксидів, то виявиться, що він містить 62-76 % СаО, 20-24 % SiO 2, 4-7 % Al 2 O 3, незначну кількість Fe 2 O 3 та MgO. На будівництві цемент змішують з піском і водою. Утворену суміш називають цементним або будівельним розчином, з часом він стає кам’янистим. Цементний розчин є незамінним зв’язувальним матеріалом для цегли, будівельних блоків тощо. Затвердіння відбувається внаслідок того, що складові речовини цементу з водою утворюють відповідні кристалогідрати. Давній Київ наші предки будували з використанням в’яжучої маси на зразок цементу, яку виготовляли з вапняку і випаленої глини «цем’янки». Перші цементні заводи України були збудовані на Донеччині і Рівненщині наприкінці ХІХ ст. Архітектор. Городецький в 1903 р. використав вітчизняний цемент для виготовлення оздоблення однієї з найкрасивіших будівель ХХ ст., яка й донині прикрашає Київ (мал. 83). Суміш щебеню (подрібненої гірської породи гранітного походження), піску і цементу називається бетон, без якого неможливе зведення мостів, будинків, гребель. Бетон, підсилений залізним каркасом, називається залізобетоном. Силікатна промисловість включає також керамічне виробництво. До керамічних виробів належать будівельна цегла (мал. 84, а) (її виробляють найбільше), кахлі, облицювальні плитки, раковини умивальників, посуд із порцеляни і фаянсу тощо (мал. 84, б). Особливістю керамічного виробництва є те, що вироби після формування випалюють. З однорідної суміші глини, піску і води формують цеглини, а потім їх висушують у призначених для цього печах. Глина, змочена водою, стає схожою на пластилін і їй можна надати різної форми. На цій властивості глини ґрунтується гончарство. Амфори, глечики, миски — ці та інші гончарні вироби знаходять археологи під час розкопок давніх поселень (мал. 84, в). І нині, незважаючи на велику різноманітність матеріалів, люди не відмовилися від створення гончарних виробів (мал. 84, г). Україна славиться такими виробами, їх виробництвом займаються гончарі в різних регіонах. Одним з найбільших осередків виробництва гончарної кераміки в Україні є селище міського типу Опішня Полтавської області. З доби неоліту на території, де зараз розташоване селище, люди виготовляли керамічний посуд. Сучасні опішнянські гончарі зберігають традиції цього виробництва, додають до них багато нових і сучасних форм (мал. 85). Ще в давньому Китаї володіли технологією виробництва порцеляни, з якої виготовляли красивий порцеляновий посуд (чашки, блюдця, миски, художні вироби) (мал.

86), проте рецепт тримали у великому секреті. У Європі її навчилися виготовляти лише у ХVІ ст. Як основну сировину для виготовлення порцеляни використовують білу глину каолін Al 2 O 3 · 2SiO 2 · 2H 2 O, у меншій кількості беруть польовий шпат K 2 O · Al 2 O 3 · 6SiO 2 і кварцовий пісок SiO 2.

Готові вироби прикрашають малюнками. У техніці застосовують електроізоляційні властивості порцеляни, її хімічну стійкість. З менш очищеної сировини, ніж та, з якої виробляють порцеляну, одержують грубіший матеріал — фаянс, що використовують так само, як порцеляну. Як стало вам відомо з тексту параграфа, для виготовлення кожного з будівельних матеріалів потрібні сполуки Силіцію. Хімічний елемент Силіцій посідає 2-ге місце за поширенням у природі після Оксигену. Якщо Карбон — елемент однієї з ним підгрупи — є головним елементом живої природи, то Силіцій — основний елемент неживої природи. Його сполуки становлять близько 75 % маси земної кори. Проста речовина силіцій (кремній) має твердий агрегатний стан, сталевий колір, схожу з алмазом будову кристалів. Кремній наділений напівпровідниковими властивостями, що з успіхом використовується у фотоелементах, сонячних батареях тощо. Силікати — така загальна назва солей силікатних кислот. Ви вже ознайомилися з деякими з них. У воді розчиняються лише силікати лужних металічних елементів. Їх називають розчинним склом. Розчинні силікати вступають у реакції йонного обміну з кислотами та розчинними солями інших металічних елементів, якщо продуктом реакції буде силікатна кислота або нерозчинна сіль. Силікатна кислота настільки слабкий електроліт, що силікати реагують навіть з карбонатною кислотою. Ця взаємодія трапляється в природі. Так, польовий шпат К 2 О · Аl 2 О 3 · 6SiO 2, що входить до складу гірської породи граніту, під впливом дощу та снігу, за участю вуглекислого газу, що завжди присутній в атмосфері, повільно руйнується, перетворюючись на глину й пісок. Завдання. Проведіть реакцію між розчинами натрій силікату і кислоти. Спостерігайте за явищем, що супроводжує цю реакцію, поясніть його. Запишіть результати спостереження у зошит. Складіть молекулярне, повне і скорочене йонні рівняння проведеної реакції. 1. Назвіть відомі вам будівельні матеріали, наведіть приклади. 2. Як різні добавки впливають на властивості скла? 3. Поясніть, на яких властивостях скла, цементу, бетону ґрунтується їх використання. 4. Для чого використовують силікатні матеріали? З’ясуйте, що у вашому домашньому господарстві виготовлено зі скла, цементу, бетону, кераміки, порцеляни, фаянсу. Скільки назв налічує їх перелік? Зробіть висновок про значення цих матеріалів у вашому житті. Один із сортів скла, з якого виробляють столовий посуд, має такий склад: SiO 2 — 75 %, СаО — 12 %, Na 2 O — 13 %. Яка кількість речовини натрій оксиду та силіцій(IV) оксиду припадає в цьому сорті скла на 1 моль кальцій оксиду? Передайте склад такого скла формулами оксидів. Поцікавтесь, виробництво яких силікатних матеріалів здійснюють у вашому регіоні, які там умови роботи та оплата праці, фахівці яких професій обслуговують виробництво.

За можливості здійсніть екскурсію до них. § 3 . Шановна пані Людмило, дякую Вам за безкорисливу працю! Плани досконалі.

(можливо ще маєте КТП з укр. мови 10 клас (рівень стандарту) (нова програма, 2 год + 1 год на вичитку програми)). Заздалегідь вдячна! Пані Юліє, календарне планування можна будь-кому скачати і користуватися. Прохання: не видавати за своє, не виставляти на інших сайтах під своїм іменем. Пані Людмило, не можу відкрити ваше планування. Не підкажете в чому причина? Дуже треба. Перший рік працюю і сама ще не вмію робити планування.

Щиро дякую. Добрий день, пані Світлана.

Так, ви правильно написали: для 10-11 класів програми чинні з 1 вересня 2018 року. mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv. Добрий день. Напишіть, будь ласка, де взяти програми на 10-11 кл. Профільний рівень.

На сайті МОНУ є програми чинні з 1 вересня 2018р це вони і є? На цей рік підходять, чи є нові? Оксано Леонідівно, календарне планування складалося згідно з новою програмою, ще підручників не було, а будь-який підручник відповідає програмі.

Добрий день, Людмила Володимирівно! Напишіть, будь ласка, у 5 та 8 класах календарне планування Ви склали згідно яких авторів підручників з української мови та літератури? Доброго вечора, пані Раїсо. Невже були зміни до нової програми, коли? У цьому році вперше за нею працюватимемо.

М. Семенка вилучено з програми ЗНО-2020. Якщо не так, будь ласка, повідомте. Добрий день,пані Людмило.Дуже вдячна за допомогу в плануванні.У змінах до програми вилучено тему»Літературний авангард М.Семенка»,чи я помиляюся? п.Наталіє, є міні-конспект (див. тут 8 клас ІІ семестр), але він не досконалий. Пропоную доповнити інтерактивними методами та іншими формами роботи: методи «Дискусійна сітка Алверманна» (табличка: агрумент «ЗА», теза (проблемне питання), аргумент «ПРОТИ»), «Гронування» (Ліричний герой (в центрі), донизу стрілки з цитатами чи відповідними рисами); колективна робота: складання паспорта твору; групова робота: складання сенкану зі словами «Україна», патріот, Батьківщина. Буду рада, якщо хоч чимось допомогла. п. Оксано, ваше запитання скопійоване в п.Світлани. Світлана (Вторник, 04 Сентябрь 2018 14:14) Доброго дня,п.Людмило) Щиро дякую за вашу працю) Можливо ви можете підказати де можна знайти програму факультативу з української літератури для 7 класу? Бо я вже «заблукала» в інтернеті. не можу знайти. дякую 🙂 Моя відповідь така ж. Людмила Кузьмич (Среда, 05 Сентябрь 2018 06:35) Програму факультативу з української літератури для 7 класу ви можете використати тільки ту, яка є в листі МОН України про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників на(imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). Вибір не великий. З рекомендованих програм в інтернеті знайшла «Літературне краєзнавство» та «Література рідного краю». Перегляньте, можливо, вам підійде чи зможете знайти інші. Доброго дня,п.Людмило) Щиро дякую за вашу працю) Можливо ви можете підказати де можна знайти програму факультативу з української літератури для 7 класу? дякую 🙂 Пані Людмило!

Щиро дякую, що відгукнулися на мій коментар. Нехай ніколи не міліє криниця Вашої творчості. Успіхів у новому навчальному році, творчих і вдячних вихованців, добробуту у власній родині, Божого благословіння Вам. Вже втратив надію знайти цьогоріч щось толкове в Інтернеті. Ваше календарно-тематичне планування для 7 класу дуже сподобалося. Тільки в мене йде чітко 2,5 години, а не 2 і Щиро вдячний Вам за допомогу. Чи немає у Вас випадково для факультативу у 7 класі програми Береш, Гнаткович чи календарного планування? Назва факультативу «СУЛМ :морфологія». п.Світлано, програму факультативу з української літератури для 7 класу ви можете використати тільки ту, яка є в листі МОН України про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників на(imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). дякую 🙂 Щиро дякую, пані Людмило, за Вашу щедрість. Сьогодні всяка творчість набула комерційного спрямування, Ви ж поділилися власними надбаннями зовсім безкорисливо. Пам’ятайте, люди не забудуть Вашої доброти, а Господь благословить Ваш творчий шлях. Тетяно, будь ласка, внесіть відповідні дані на цьому сайте внизу сторінки ВІТАЛЬНЯ, там в коментарях залиште свій номер мобільного: так зручніше буде спілкуватися. Я зателефоную. І ще календарне планування складається на основі навчальної програми, але на сайті МОН я профільної для 5 класу не зустрічала, тільки 10,11 кл, а в 8 та 9 може бути поглиблене вивчення предмета, можливо Вам додали години на вичитку предмета? Пані Тетяно, існує кілька варіантів поділу, однак потрібно пам’ятати, що за програмою 1 година на тиждень — це 35 уроків (год) на рік, у І семестрі 16 тижнів (тобто 16год), у ІІ семестрі — 1Наприклад, якщо у вас 3 год літер.на тиждень, то 35 на 3 буде 105 год на рік, І семестр — 16 на 3 буде 48 год, ІІ семестр- 19 на 3 = 5Якщо 4.5 год, то можна вичитку робити по 4.5 протягом року (тобто один тиждень у розкладі 4 мови, а на другий — 5 мови(це потрібно з’ясувати з керівництвом школи)), або ж брати в І семестрі 4 год, а в ІІ — 5 год (можна і навпаки, але потрібно більше буде годин проводити ущільненням). Пані Людмило, підскажіть, будь ласка, як мені бути, якщо в мене у 5 класі на мову виділено 3.5 години, а на один профільний клас взагалі 4,5 години; література 2 год (у профільному 3 год). Як правильно скласти календарне?) І в 7 класі мови 2.5 год, як ви робите поділ по семестрах? Вибачте, що питаю, просто ще не працювала в школі, і не зовсім розумію. І підсказати нікому. Дякую, за відповідь. Віро, календарні плани на сайті потрібно скачати, навівши курсор на відповідний клас. Усі матеріали, розміщені на сайті, безкоштовні. Ще раз наголошую: календарне планування розроблено відповідно до програми, а будь-який підручник відповідає програмі. Добого дня. Темптичне планування для 5 класів відровідає новій програмі за підручником укр. мова Глазова та укр. літер. Авраменко. Як можна замовити, ціна.Дякую. Календарне планування для всіх класів складено за новими програмами (11 кл. зі змінами, внесеними до старої програми), а не до конкретних підручників, тому підійде до будь-яких, оскільки зміст підручника завжди відповідає програмі.

Добрий день! Підскажіть, будь ласка, Ваші календарні планування з української мови для 5 класу підходять за підручником Єрмоленко, Сичова? Перший раз буду складати календарне планування, взагалі не маю досвіду((Дякую!) Усім дякую за коментарі та побажання! Календарне планування на 2018-2019 навчальний рік складено відповідно до нових програм (зі змінами) і методичних рекомендацій (лист МОН України від 03.07.2018 №1/9-415). Доброго дня,п.Людмило! Скажіть, будь ласка, чи планування на вашому сайті з української мови та літератури для 7 класу можна використовувати у 2018/2019 навчальному році? Чи ньому враховано зміни 2018 року? Дякую за відповідь 🙂 Хочу наголосити, що в усьому інтернет-просторі Ваші календарні плани, конспекти і навіть Програма «оновлена» з літератури на 8 клас мені були корисними.

Тільки у Вас я змогла знайти Програму з літератури у ворді! Те, що було потрібно! Щиро дякую за це. Ваша праця неймовірно важка і корисна. ДЯКУЮ. Дуже дякую за Вашу роботу.

Багато ого взяла для себе. Прохання: календарне планування з української мови для 5 класу не відкривається повністю. Успіхів Вам та творого натхнення. Пишу зі сльозами вдячності.Щиро дякую, низький Вам уклін за можливість користуватися Вашими напрацюваннями. Нехай Бог Вас благословить на подальші труди. Божої вам благодаті. Дякую. Усі календарні плани складено відповідно до оновлених у 2017 році (5-9 кл.) та 2016 (10-11кл.) програм, а не до конкретного підручника, що вже частково відповідає програмі. Низький уклін і безмежне спасибі за неоціненний труд і бажання поділитися ним із колегами.Хай добрі думки,хороші справи,повага від людей і Боже благословення світлим омофором укривають Вас і всю Вашу родину. Величезна вдячність за планування, крім цього знайшла для себе ще ряд цікавих матеріалів. Таку добру справу робите.

Натхнення Вам, шановна колего. Дякую за чудові календарні плани!! Але «6 клас українська література» відкриває тільки 2 сторінки(((Подивіться,може не довантажилось щось. Календарне з української мови відкривається, але перша сторінка чомусь накладається на другу.

Після скачування файл відкривається нормально.

Дякую! Це дуже важка, але корисна робота.Вона допомагає іншим викладачам у своїй роботі. Календарне планування для 5 класу з мови не відкривається. Дякую за відповідь. Ваші матеріали — це титанічна праця. Чекаю планування з укр літ. Терпіння і творчості вам у новому навчальному році. У методичних рекомендаціях допущено помилку (усі ми люди, тому й помиляємося), тому краще провести в кожному семестрі по 4 контрольні роботи, адже вчитель має право збільшувати цю кількість, тому, якщо навіть має бути по 3, це не буде помилкою. І все ж таки у 9 класі має бути 6 контрольних робіт чи 8? Тому що в Методичних рекомендаціях написано 3+3, а розписано на 2+2 та 2+2? Доброго дня,Світлано! До програми української літератури для 9 класу минулого року були внесені зміни (див. наказ МОН України №585 від 29.05.2015 та сторінку «Навчальні програми» на сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html). Доброго дня, Людмило Володимирівно! Часто заходжу на Ваш сайт і сайт історія-мова. Ваша праця безцінна, дякую. Хочу звернутись до Вас за допомогою. У 9 класі не читала вже 5 У паперовій програмі (Київ, Ірпінь, Перун, 2005) з укр.літ у 9 класі є розділ З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст. У варіанті, розміщеному на сайті, його немає. Перечитала всі методичні рекомендації (від 2011-2012 н.р.) і не можу зрозуміти, чому його немає (розділу) Щиро вдячна за матеріали, представлені на сайті. Це справжня скарбничка для вчителя! Людочка, подальших успіхів, здоров’я і творчого натхнення! .

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз