плоскі геометричні фігури 2 клас

геометричні плоскі фігури 2 клас.

Назви фігур. Опис завдання.

У комплекс знань про математику входить і геометрія – наука про геометричні фігури, їхні властивості та дії, що можна виконати з ними. У ході виконання цього завдання дитина зробить перший крок на шляху освоєння геометрії. Все починається з необхідності вивчити назви головних двовимірних фігур, так само як було важливо, щоб дитина вивчила порядок чисел при лічбі – це основа, без якої будь-яка інша робота в рамках даної теми не має сенсу.

На екрані перед учнем міститься зображення цілого набору переважно різних геометричних фігур. Вони мають різний розмір, а також колір, проте серед них є кілька, що належать до одного виду. У формулюванні завдання необхідний для пошуку вид фігур названо. Тож дитині залишається тільки згадати, якими особливостями будови вони відрізняються, знайти їх за цими особливостями та виділити. Важливо, що у пошуках учню треба опиратись тільки на характеристики фігури: на кількість сторін і кутів, а також їхнє співвідношення, специфічне для кожної з них. Ані розмір, ані колір не мають враховуватись у виборі. Коли дитина виділить всі фігури названого виду, почнеться новий етап, де на екрані буде інший малюнок. Звісно, шукати треба буде нову фігуру, назва якої також буде у завданні. Ця вправа розвиває увагу, концентрацію (адже дитині для пошуку треба зосередитись на певних критеріях) та памʼять. Пов’язані стандарти. Учень/учениця: розрізняє просторові та плоскі геометричні фігури; розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану; многокутники; куб, кулю, піраміду, конус, циліндр; зображує прямі лінії, промені, відрізки.

Учень/учениця: розрізняє види многокутників та їхні елементи; показує елементи многокутників: кути, сторони, вершини; позначає і називає геометричні фігури буквами латинського алфавіту. Учень/учениця: знає визначення прямокутника, квадрата; знає властивість протилежних сторін прямокутника; вимірює довжини сторін прямокутника, квадрата; будує прямокутник, квадрат на аркуші в клітинку.

Учень/учениця: розпізнає геометричні фігури, базуючись на знаннях про їхні кути чи сторони; може намалювати фігури: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник, куб. Урок 10. Повторюємо геометричні фігури; величини Розділ I. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас. Дидактична задача: актуалізувати уявлення про пряму лінію, промінь, відрізок, многокутники, круг; систематизувати та узагальнити уявлення про величини — довжину, масу, місткість; вчити порівнювати, додавати й віднімати величини. Розвивальна задача: формувати прийоми розумових дій аналізу, порівняння, синтезу, класифікації під час виконання завдань (№ 1-3). Для предметів, які нас оточують, характерна така властивість, як форма. Якщо не зважати на інші властивості предметів, то їх образами є геометричні фігури. Сьогодні ми повторимо геометричні фігури, які вивчали в 1 класі, та згадаємо й про інші властивості предметів навколишнього світу: довжину, масу, місткість та одиниці їх вимірювання. На вас очікує велика робота, і від того, наскільки кожний буде зібраним та сумлінним, залежить успішність спільної праці класу. 1. Актуалізація знання назв компонентів та результатів арифметичних дій додавання та віднімання, правил знаходження невідомого компонента, відношення різницевого порівняння. Математичний диктант. (Виконується в зошиті в клітинку або на окремому аркуші. Можна організувати подальшу взаємоперевірку виконаних робіт.) Учні з’ясовують, що пряма лінія не має ні початку, ні кінця, її можна продовжувати скільки завгодно і праворуч, і ліворуч.

На рисунку пряму нам нагадує лінія горизонту. Промінь — частина прямої, обмежена з одного боку точкою. Промінь має початок, але не має кінця. Пряма не має ані початку, ані кінця. Отже, спільна ознака прямої та променя — у них немає кінця. Відмінна — промінь має початок, а пряма не має початку. На рисунку промінь нам нагадують промені сонця, слід від реактивного літака. Що вам нагадує турнік та лавка біля моря? [Відрізок.] Що ви знаєте про відрізок? [Відрізок — частина прямої, обмежена двома точками.] Тому відрізок має і початок, і кінець, а пряма не має ні початку, ні кінця.

Відрізок, як і промінь, має початок, але також має і кінець, а промінь не має кінця. Що вам нагадують хвилі на морі, чайки у небі? [Це криві лінії.] Отже, лінії можуть бути прямими та кривими. Якими можуть бути криві лінії? [Криві можуть бути замкненими й незамкненими.] Якщо на прямій лінії поставити дві точки, то цими точками пряма розбивається на три частини, із яких два промені, й третя частина прямої, обмежена двома точками,— відрізок. Відрізок нагадують край столу, книжки тощо. Відрізки утворюють лінії у зошиті в клітинку: частина горизонтальної прямої, яка лежить між двома прямими, що її перетинають. Покладіть на парту з набору геометричних фігур усі сині трикутники.

Скільки фігур ви виклали? Що ви знаєте про трикутник? Візьміть у руки один трикутник. Покажіть його сторони. Що собою являють сторони трикутника? [Це відрізки.] Скільки в трикутника сторін? Покажіть кути трикутника. Дві сторони трикутника утворюють кут. Скільки кутів в трикутника? Покажіть вершини трикутника. Що собою являють вершини трикутника? [Вершина — це точка.] Скільки в трикутника вершин? Покажіть кожний трикутник.

На які дві підмножини можна розбити множину трикутників? Покажіть великі трикутники, відсуньте їх. Покажіть малі трикутники. Покладіть на парту не великі зелені чотирикутники. Які чотирикутники ви поклали? [Маленькі.] Покажіть їх. Покладіть на парту не маленькі сині чотирикутники. Які можливі варіанти? [Можна було покласти великі сині чотирикутники, або зелені чотирикутники (великі чи малі), або червоні чотирикутники (великі або малі).] Візьміть будь-який чотирикутник. Скільки сторін у чотирикутника? Покажіть кути чотирикутника. Скільки кутів у чотирикутника? Покажіть вершини чотирикутника. Скільки вершин в чотирикутника? 3. Завдання № 3 виконується колективно. Учні спочатку відповідають на запитання вчителя за завданням, а потім розфарбовують фігури. Lifehacker. Геометричні фігури об’ємні і плоскі з паперу. Заняття для дітей дошкільнят. Вивчати і сприймати предметні форми дітям допомагають їх геометричні фігури. Зовнішній вигляд таких подібних прикладів для дошкільнят повинен бути об’ємним для кращого сприйняття. Як дошкільнята різного віку сприймають геометричні фігури. З півтора років діти можуть візуально розрізняти відомі їм фігури і класифікувати предмети за формами.

До 2-х років у них виявляється здатність знаходити певні форми серед інших геометричних тел. З 3-х років дитина вже в змозі їх називати. Чотирирічні діти зіставляють об’ємні і плоскі фігури, а більш дорослі аналізують складні ілюстрації з великою кількістю таких відображень. З 5 років і пізніше дітей можна знайомити з геометричними тілами. З народження спостерігаючи за явищами і предметами, діти пізнають навколишній світ.

Відбувається наочно-сенсорне навчання. Вивчення геометричних фігур: назви, форма, колір, розмір. З простими фігурами і їх квітами дітей знайомлять з 2 до 3 років. Навчання має відбуватися ненав’язливо, у формі розповіді чи розваги. білий; зелений; жовтий; червоний; синій; рожевий; чорний; фіолетовий; оранжевий; коло; квадрат; трикутник; овал; прямокутник; півколо. Об’ємні геометричні фігури можна і необхідно вивчати в ігровій формі, щоб викликати у дітей інтерес. Адже розважальний момент ознайомлення з різними формами значно полегшує весь наступний освітній процес.

Разом з цим діти вчаться загострювати увагу тільки на необхідному і проявляти самостійність.

зображені на щільному папері різні фігури, що відрізняються за кольором і розміром, називають і промовляють разом з дитиною; обведення контурів фігур на картоні і подальше їх розфарбовування певними квітами, порівняння розмірів зображень; вирізані фігури розташовують по різних місцях будинку, щоб діти потім їх знаходили і називали, промовляючи також розмір і колір; пропозиція пограти з різними мозаїками і пірамідками з геометричних фігур; ототожнення з іншими предметами в навколишньому середовищі. спостерігає, коли дітей знайомлять з вирізаними з картону зразками форм, а потім запитують про них; порівняльний, при якому дошкільнята розглядають парні картки з фігурами і зазначають їх відмінності та схожість; закрепительный, що полягає в опитуванні дітей про пройденому матеріалі. Вивчення складних геометричних фігур за допомогою простих. З їх допомогою навчають дошкільнят будь-якого віку.

Заняття з форменими прикладами предметів завжди проходять у розважально-пізнавальному вигляді. трапецію з 2-х трикутників і квадратів; паралелограм з 2-х однакових трикутників і такої ж кількості квадратів; ромб з 2-х однакових трикутників; прямокутник з декількох квадратів. Уроки нарисної геометрії для дітей. Ознайомлення з нарисної геометрії формує у дітей просторове мислення. Вправи з такою важкою графічної дисципліни обов’язково повинні бути максимально зрозумілими і простими. дивлячись на наочні матеріали із зображенням на них комах, складених з різних фігур, дитина має розповісти, які з них довше або коротше; поділ намальованих форм на групи; освоєння зв’язків між фігурами і числами за допомогою підрахунку форм і вирішення простих прикладів; малювання фігур на аркушах в клітинку за запропонованими параметрами; освоєння понять більше-менше, коротше-довше шляхом застосування паперових смуг з різною довжиною для вимірювання ланцюжків з фігурами; знаходження малюнків з присутністю в них геометричних фігур; підрахунок форм на запропонованих зображеннях; малювання складових фігур з простих пар; перерахування форм, які є в пропонованих предметах; ознайомлення і запам’ятовування фігур, намальованих на плакатах; обведення за трафаретами; ігри з зображеннями різних форм; знаходження зайвих зразків серед однакових фігур; сортування форм по групах; ігри з конструктором або кубиками; малювання крейдою або на піску; викладання в пісочниці фігур з каштанів або жолудів; порівняння простих і об’ємних фігур з представленими прикладами; знаходження складових форм на плоских зображеннях; відтворення геометричних фігур за допомогою ліплення або малювання; вирізання фігур і подальше їх приклеювання до основи. аналіз зображення зі складними формами, впізнання їх складових деталей.

Після повного засвоєння всіх основних фігур з дітьми потім рекомендується їх постійно повторювати і проговорювати для кращого закріплення і запам’ятовування. Домальовування плоскої фігури за зразком. Розвиваючі завдання з дорисовыванию геометричних фігур допомагають швидше їх запам’ятати. У бланку вправи дитина повинен доповнити картинку, скориставшись олівцем і лінійкою. Дітям показують фігури і розповідають про них. Далі наводять приклади схожих предметів, що знаходяться в приміщенні. Роздруковують бланки з незакінченими фігурами. Контури зображень повинні бути пунктирними. Вимовити завдання: намалювати по крапках і завершити фігури. Пояснити, чим є кожна з них. Обговорити з дітьми результат роботи. Разом з незавершеністю фігури можна доповнити частковим розфарбовуванням. Дитині після домальовування зображення запропонувати його повністю закінчити кольором. Обведена фігури по точкам. Для розвитку уяви діти повинні обводити зображення фігур по точкам. При цьому також формується корисна здатність реалізації вправ за зразком.

Окреслення діти повинні виконувати простим олівцем, щоб потім було легше виправити недоліки з допомогою ластику. Роздати роздруковані бланки з прикладами малюнка і його точковими зображеннями. Дітям запропонувати правильно з’єднати всі крапки. Порівняти результат із зразком. Пошук геометричних фігур на зображенні. Фігури з нарисної геометрії дуже привабливі для дітей. Вони завжди цікавляться про те, як розбити складні зображення на прості і перетворити їх потім назад. Розфарбовування. На паперових аркушах малюють різні фігури з пересічними кінцями. Дітям роздають кольорові олівці і зображення. Далі кожна дитина має виконати розфарбовування фігур. Геометричні зображення предметів дошкільнят вчать правильно сприймати форму навколишніх об’єктів. Науково помічено, що вже з 3 місяців діти можуть розрізняти фігури. Обсяг таких зразків допомагає дітям старше ототожнювати їх з подібними предметами. Складання геометричних фігур з пазлів. Для кращого засвоєння геометричних фігур дітям пропонують збирати спеціальні пазли. Вправи спочатку повинні бути простими, а потім їх поступово ускладнюють. З виконанням таких завдань розвивається фантазія, а діти вчаться розуміти те, як фігури лежать відносно площини. Виготовити бланки з двома рядами, в одному з яких зобразити прості фігури, а в другому – складні. Запропонувати дітям знайти в нижніх зображеннях ті, які містять у собі верхні. Кожній дитині пояснити отриманий результат. Групування простих фігур у складні. З картону вирізають надруковані або намальовані на ньому прості фігури. Дітям необхідно із запропонованих заготовок скласти більш складні форми. Для запам’ятовування цифр можна прораховувати кожен вид фігур. Геометричні аплікації: покрокові інструкції для дошкільнят. До досягнення дитиною 5 років вирізання з паперу роблять дорослі, а приклеювання фігур вже можна довірити дітям. До п’ятирічного віку дітей нерівно вирізані ними деталі доведеться виправляти батькам або вихователям. За дитиною, якій виповнилося 5 років, вже можна тільки спостерігати. Об’ємні геометричні фігури, як і прості, підходять для аплікацій, якщо вони паперові. Їх легко формувати в групи, створюючи ще більш складні тіла, а потім приклеювати до картону. Після цього такі вироби стають наочним посібником для подальшого навчання.

Потім дошкільнята повинні вирізати деталі гаража і приклеїти їх до картону. Далі вони можуть таким же чином спорудити машину, яку необхідно помістити в готовий гараж після цього. Підготовлені дорослим шаблони дошкільник потім сам збере у формі кішки і наклеїть їх на основу. У результаті повинна вийти паперова композиція на тему тварина з приклеєними геометричними фігурами в якості деталей аплікації. Маленькі діти, граючи з фігурними шаблонами, розвивають свої творчі здібності та дрібну моторику. витратні матеріали для аплікацій; клей-олівець; база для основи у вигляді дерев’яного бруска або картону; зручні дитячі ножиці з негострими кінцями.

перевіряють поверхні на безпеку; видаляють всі відволікаючі від роботи предмети; застеляють стіл газетами або клейонкою; усувають все, що може принести дискомфорт в процесі праці; забезпечують робоче місце додатковими інструментами.

бути акуратними і усидчивыми; розпізнавати геометричні форми; творчо мислити; взаємодіяти з колективом; азам конструкторського справи; копіткій роботі. все правильно організувати; вести заняття в ігровій манері для утримання дитячого інтересу; для формування тактильного сприйняття застосовувати різні матеріали; підбирати тему під певний дитячий вік; давати дитині висловлюватись і аналізувати разом з ним його помилки; стимулювати дитячу фантазію і самостійність. Знайомство з об’ємними і плоскими геометричними фігурами з паперу в іграх.

Об’ємні геометричні фігури дуже зручно запам’ятовувати за методикою аналогією з навколишніми предметами. З їх допомогою студенти вивчають навколишній світ. Ігри з просторовими геометричними тілами формують у дітей майбутні математичні уявлення.

зіставленню різних форм з геометричними шаблонами; знаходження об’ємних фігур з плоским зразкам; відтворення геометричних тіл; аналізу складних форм і відтворення їх з простих. Суть навчальної гри Чарівний мішок полягає в тому, що дітям пропонують знайти в маленькій сумочці спочатку певні фігури по об’ємному або плоскому зразку, а потім предмети, на зразок їх. Для універсальної гри Геометричне лото знадобляться самостійно зроблені картки в 2-х примірниках.

На них малюють фігури. Один з примірників розрізають на окремі картки, а другий залишають цілим. Спочатку необхідно, щоб всі фігури були однаковими за розміром та кольором. Після їх засвоєння дітьми форми роблять різними. Дошкільнятам після 3-х років пропонують великі картки з предметами різних форм. Після оголошення ведучим геометричної фігури діти знаходять картку з відповідним їй предметом.

Ще дітей можна попросити розділити геометричні фігури різних видів між ляльками, зразок печива. Для гри відразу беруть 2 види форм, а пізніше Так, однією ляльці, наприклад, дитині необхідно буде дати квадратне печиво, а другий – кругле. розвиваючі мультфільми: активні ігри; вгадування форм на дотик; шнурівки; мозаїки; рахункові палички; трафарети; ліплення та малювання; рамки з вкладишами і сортери. поступово привчаються до математики; оволодівають головними засадами діяльності; проявляють самостійність та ініціативу; знаходять здатність вибору занять; навчаються вести переговори з урахуванням почуттів та інтересів співрозмовника; починають краще співпереживати навколишнім. Вправи з фігурами, які знайомлять дітей дошкільного віку з їх властивостями, чудово розширюють кругозір. Перетворення простих форм до більш складні і об’ємні формують просторове уявлення та геометричне мислення. Крім цього, діти на таких заняттях навчаються бути наполегливими та цілеспрямованими. Відео про геометричні фігури. Фігури з геометричних фігур. Картинки для дітей 2-3 років, дошкільнят, 1-2 клас. Шаблони для аплікацій у дитячому садку. Фігури та кольори малюки починають вивчати з самого дитинства з допомогою різних методик, зокрема, через аплікації. Ці аплікації складаються з геометричних фігур, які дитина приклеює до картонній або паперовій основі. З якого віку можна починати вчити з дитиною геометричні фігури. Після народження малюк майже нічого не запам’ятовує, однак привчається дивитися на світ у всіх його аспектах. У цей час рекомендується розмовляти з немовлям, промовляючи кожну фігуру, читати невеликі дитячі вірші, співати пісні.

Коли дитині виповниться 6 місяців, він постарається дізнатися про світ більше.

Для цього він буде чіпати і покусувати предмети. Важливо підібрати правильні іграшки. Підійде набір м’яких квадратів, на яких намальовані квіти, метелики, пташки. Наступний етап починається тоді, коли малюк навчається говорити. Необхідно проговорювати всі назви фігур, починаючи з найпростіших (коло, трикутник, квадрат). Потім прийде черга трапеції, прямокутники і інших.

На цьому етапі допоможе іграшкова пірамідка, пластмасові кубики, з яких будують вежу, і малювання. До 6 років дитина дізнається про більш складних, комбінованих кольорах і відтінках, знайомиться з складовими (складаються з основних) фігурами. Діти навчаються через ігри, вони бувають різної складності, тому давати їх дитині рекомендується в такій послідовності: Намальовані на картоні кола, трикутники, квадрати різних розмірів і кольорів.

Називайте зображення своїми іменами, промовляючи їх вголос. Намалювати на картоні тільки контури фігур, причому всі контури повинні бути різних кольорів, щоб малюк обводив їх відповідними кольорами, розфарбовував і промовляв назви вголос.

У віці від 2 років слід починати порівнювати розміри. Вирізати фігури і розкласти на видних місцях в будинку, щоб малюк шукав малюнки. Кожен раз, коли дитина знаходить зображення, він повинен назвати наступні характеристики: фігуру, колір і розмір. Ігрові набори, призначені для вивчення вище перерахованого. Наприклад, пірамідка, гриби різних кольорів і розмірів на підставці, мозаїка та інші. Такі ігри розважать дитину, приверне його увагу. Пошук геометричних фігур в навколишньому світі. Наприклад, стіл – це прямокутник, шкатулка – квадрат, а м’ячик – коло. Рекомендується розглядати і більш складні форми: склянку – циліндр, а святковий ковпак – піраміда. Розроблено безліч методик, призначених для вивчення фігур і кольорів. Вони розраховані для дітей різного віку, а також враховують їх улюблені заняття. Вивчення складних геометричних фігур за допомогою простих: користь занять для дітей. Фігури з геометричних фігур, або складені фігури, простіше вивчати через прості форми. Необхідно вирізати кілька квадратів, кіл і трикутників і складати їх. Трапеція: квадрат + 2 трикутника. Прямокутник: 2 і більше квадратів. Ромб: 2 рівних трикутника. Паралелограм: 2 квадрата + 2 рівних трикутника. Дитина має бути повністю залучений в процес навчання, в іншому випадку навчання буде марним. Навчання в форматі гри – найкращий спосіб привернути увагу учня і зробити процес цікавим. Роблячи відкриття самостійно, малюк побажає продовжити навчання. Нарисна геометрія спрямована на розвиток просторового мислення. Дитина вчиться представляти складні об’ємні фігури, розкладаючи їх на прості і плоскі. Завдання передбачають не тільки вибір правильних відповідей, але і пояснення свого вибору і чому інші відповіді неправильні. Домалювати фігуру за зразком. Показати дитині фігури, розповісти про них, навести приклади речей відповідної форми, які знаходяться в кімнаті.

Роздрукувати бланки, на яких пунктирною лінією зображено недорисованные фігури (приклад бланка наведено вище). Завдання: продовжити пунктир, сказати, що зображення є колом, квадратом, прямокутником. Обговорити отримані результати. Замість пунктирних ліній можуть бути і звичайні, але прерывающиеся. Це спрощений варіант вправи. Щоб ускладнити завдання, необхідно роздрукувати бланк, на якому частина фігури замальовано, але не повторює контури. Це заплутає малюка. Вправа по з’єднанню точок розвиває уяву, дозволяючи представити, які потрібно з’єднати точки, щоб вийшла задана фігура. Цей навик розвиває здатність до виконання завдань за зразком, що стане в нагоді в школі. Дитина повинен малювати олівцем, щоб він міг виправити помилки. Роздрукувати бланки завдань. На кожному бланку зліва представлений зразок малюнка, а праворуч безліч точок, з яких потрібно скласти такий же малюнок. Дитина повинна помітити, що різні точки: є точки з хрестиками, чорні крапки і білі.

Однакові точки з’єднувати не можна. Праворуч точок більше, ніж потрібно – деякі залишаться поза малюнка. Фігури з геометричних фігур привертають увагу дітей. Їм стає цікаво, як же розділити складний об’єкт на простий, а простий зібрати в складний. У цьому завдання пропонується знайти круги, квадрати, трикутники. В ускладненому варіанті додаються прямокутники, трапеції, овали і ромби. Кола різних розмірів – тулуб. 2 пари однакових трикутників – нижні і верхні крила. По 2 штуки маленьких, середніх і великих кіл – прикраса крил. Квадрат – основна частина будинку.

Прямокутник – двері. Два кола або овалу – вікна. Маленький круг – дверна ручка. Трикутник – дах. Трапеція – корпус корабля. 3 кола – вікна кают. 2 прямокутники різних розмірів – піднесення на палубі. Трикутники – вітрила. Квадрат – тіло робота. 2 рівних прямокутника – ноги. 2 однакових рівносторонніх трикутника – ступні. 2 рівних ромба – кнопки на тілі робота. Довгий прямокутник – плечі. 2 кола, 2 прямокутника і 2 кола – руки. Невеликий квадрат – особа. 2 маленькі кола – очі. Трикутник – ніс. Тонкий прямокутник – рот. Трапеція (в довжині повинна бути більше квадрата особи) – капелюх. Малювання геометричних фігур. Намалювати на аркуші паперу пари коло-квадрат, трикутник, коло, квадрат-трикутник і інші так, щоб їх кінці перетиналися, перекриваючи один одного. Надати дитині аркуш і кольорові олівці. Попросити малюка розфарбувати фігури так, щоб одна з пари знаходилася зверху один одного, промовляючи вголос кольору. Пазл з геометричних фігур: як скласти потрібні форми. Роздрукувати бланки, на яких зверху намальовані прості фігури, а внизу кілька складних форм. Дитина повинна знайти, який з варіантів на нижній частині листа поєднує в собі всі перераховані форми на верхній частині аркуша. Також необхідно пояснити отримані відповіді. Спочатку слід давати прості малюнки, в яких фігури з’єднуються без нахилу.

Також форма може містити тільки квадрати або тільки трикутники.

Роздрукувати на картоні кілька кіл, квадратів, трикутників і трапецій, вирізати їх. Завдання дитини – скласти якомога більше різних форм, що складаються з перерахованих вище фігур.

Щоб вивчити цифри, необхідно вважати кожен вид фігур. Показати дитині зафарбоване зображення і надати фігури, необхідні для складання цього малюнка. Задача полягає у складанні ідентичного зображення. Приклади і покрокові інструкції для створення аплікацій з геометричних фігур. До 2,5 років діти не вміють вирізати, тому це робить дорослий. На розсуд дорослого, приклеювати паперові деталі до картону може дитина або дорослий сам. У другому випадку, слід радитися з малюком, куди саме приклеїти деталь. Від 2,5 до 5 років діти уміють вирізати ножицями, але роблять це нерівно, тому при необхідності слід виправляти нерівності. Від 5 років діти навчаються рівно різати, тому участь дорослого в процес створення аплікації мінімально. Для дітей 3-5 років.

Залучити маленьких дітей можуть незвичайні картинки і процес їх створення. Аплікація «Їжачок» нестандартна, але проста у створенні. Як голок використовуються долоньки з коричневої або чорної папери. Прикласти долоню дитини до паперу з звороті аркуша і простим олівцем обвести. Вирізати долоньку по контуру. Розфарбувати долоньку малюка фарбою і прикласти до паперу. Обводити контури не слід. Вирізати деталь. Невеликий круг – кінчик носа. Червоне півколо – рот. Білий півколо – частина ока.

Маленький чорний коло – зіниця. Коло з підрізаними верхньою і нижньою частиною зеленого кольору – яблуко.

Темно-зелені ромби – 2 аркуша яблука. Деталь, схожа на капсулу білого кольору – ніжка гриба. Коричневий півколо – капелюшок гриба.

Чотири трапеції різних розмірів – ноги. Деталі слід приклеювати в тій послідовності, в якій вони перелічені вище. При цьому 2 долоньки розташовані пальцями вгору, одна – по діагоналі, остання – вбік. Два червоних або рожевих кола – тіло. Круги потрібно зігнути навпіл: одну половину приклеїти до картону, другу залишити. Половину другого кола приклеїти поряд з першою так, щоб з приклеєною частини утворилося коло. Чорні круги – точки. Вони розташовуються як на приклеєних, так і на відступаючих частинах тіла. Покупні очі різного розміру. Вусики і кола на їх кінцях домалювати чорним фломастером. Розфарбувати картонний аркуш зеленою фарбою. Невеликий квадрат скласти 4 рази так, щоб вийшов квадрат меншого розміру. Обрізати 3 кута (крім кута згину). Розігнути лист.

У центр одержані з квадрата пелюсток приклеїти коло контрастного кольору. Зробити кілька квіток. Приклеїти квіти на розфарбований аркуш картону. Для учнів 1 класу. Розфарбувати картонний аркуш акварельною фарбою. При бажанні, можна зробити плавний перехід від одного кольору до іншого (від червоного до фіолетового, від фіолетового до синього або синього до блідо-блакитного). Дати фону підсохнути. Вирізати прямокутник і круг для вази. Приклеїти до основи спочатку прямокутник, а коло – зверху нього. Вирізати з гофрованого паперу зеленого кольору 4 тонкі короткі смужки.

Ці смужки будуть стеблами. Рівномірно приклеїти стебла до кінця вази.

Вирізати з кольорового серветки 6 деталей овальної або яйцеподібної форми. Ці деталі допоможуть позначити межі суцвіть бузку. Приклеїти деталі поруч зі стеблами. Так як суцвіть більше, ніж стебел, необхідно співвіднести 4 суцвіття зі стеблами, а решта приклеїти по краях вази. Розрізати серветки на маленькі квадрати. Деякі квадрату зім’яти, решта спочатку порвати, а потім зім’яти. Змастити суцвіття клеєм, розподілити на ньому грудочки з серветок. Повторити пункти 9-11 для інших суцвіть. Вирізати 6 листів з гофрованого паперу: 4 приклеїти на стебла, інші – по краях. В деяких місцях об’ємних суцвіть нанести плями рожевого акварельної фарби. Виконати аплікацію «Гусениця» під силу кожній дитині 7 років.

Процес створення займає небагато часу, тому підійде, щоб зайняти дитину на невеликий період часу. Вирізати кілька різнокольорових кіл однакового розміру. Приклеїти на картон кола один за одним. При бажанні, розташувати кола з підйомами, ніби повзе гусениця. Для дітей 2-4 класу. Фігури, вивчені дітьми до 11 років, дозволяють створювати складні і цікаві малюнки. Складання комбінацій з геометричних фігур та вирізання дрібних деталей розвиває дрібну моторику. Зокрема, цьому сприяє аплікація «Миші». Сірий півколо – тіло. 2 чорних кола різних розмірів – носа і очей. 2 однакових сірих кола – вуха. 2 відрізка чорної дроту – вуса. Відрізок товстої білої нитки – хвіст. Сірий овал з загостреними кінцями – тіло. 2 сірих кола – вуха. 2 маленьких чорних кола – очі. Чорний коло більшого розміру – ніс. Шматок сиру – жовтий трикутник рівносторонній. Його необхідно скласти навпіл і склеїти. На подвійному трикутнику намалювати кола і вирізати з допомогою манікюрних ножиць. Нижню частину трикутника обрізати так, щоб трикутник виявився рівностороннім. Приклеїти сир так, щоб кут був направлений у верхню праву діагональ. Першу мишу приклеїти над сиром ближче до основи. Хвіст опустити вниз і вправо так, щоб він знаходився на сирі. Другу миша розташувати під сиром ближче до його кінця так, щоб ніс майже упирався в край сиру. В якості фону може виступати не тільки однотонний картон, але і картон з незвичайним орнаментом (клітка сорочки або круги). Діти віком 8-10 років здатні комбінувати різні елементи, створюючи складні сюжети. Вирізати корпус ракети, який показаний на фото нижче. Вирізати 3 кола контрастного кольору однакового розміру. Вирізати 3 кола меншого розміру. В кожне коло з пункту 2 приклеїти по одному колу з пункту Вийдуть вікна. Приклеїти вікна на корпус ракети. Вирізати корпус ракети з фото. Вирізати два кола різного розміру.

Вставити в маленьке коло великою. Вирізати овал, розрізати його на 4 частини (2 частини – крила ракети). Приклеїти вікно і крила до корпусу ракети. Необхідно зробити кілька ракет і приклеїти до аркуша так, щоб вони летіли в різних напрямках. Решту площа заповнити невеликими колами і зірками. У мультфільмах з хвоста ракет виривається вогонь або дим, який можна зобразити овалами або спіральної деталлю. Геометрична аплікація «Транспорт» Нижче розглянуті аплікації різних видів транспорту. Аплікація «Поїзд» складається з вагонів двох типів: першого вагона та інших. Спочатку перераховані фігури, необхідні для першого вагона. Аплікація Фігури, які використовуються в процесі створення аплікації Частина транспорту, яку зображує постать Особливості розташування «Поїзд» Прямокутник Корпус Півколо знаходиться зліва від прямокутника Півколо Великий і маленький прямокутники Кабіна водія Один з прямокутників — вікно Трикутник Труба Частина фігури перекривається прямокутником корпусу Трикутник меншого розміру Ліхтар Частково перекритий півколом корпуси Прямокутник Основа для коліс Клеїться під корпусом 3 кола Колеса Розташовуються під корпусом, кріпляться на прямокутник Коло більшого розміру Колесо Клеїться під кабіною водія, частково перекриваючи Тонкі прямокутники Ланцюги, що з’єднують вагони — Прямокутники Вагони — По 4 кола 1 вагон «Автобус» Великий прямокутник Корпус — 2 кола Колеса Перекривають частину корпусу, розташовуються ближче до країв прямокутника 2 прямокутника Двері Розташовуються близько коліс 4 більш тонких прямокутника Вікна дверей На кожну двері 2 вікна 2 квадрата Вікна на корпусі Квадратні вікна розташовуються по краях дверей, а прямокутне вікно – між ними Прямокутник «Корабель» Трикутник з обрізаними краями Основна частина корабля — 3 кола Вікна — Тонкий довгий прямокутник Палиця, на яку кріпляться вітрила Клеїться лівіше середини основного трикутника Трикутник Вітрила Клеяться з двох сторін від палиці Півколо Квадрат Прапор Розташовується у верхній частині палиці Прямокутні трикутники «Вантажівка» 2 прямокутники різних розмірів Кабіна водія і передня частина Менший прямокутник кріпиться збоку від великого Квадрат Вікно — Прямокутник Кузов — 2 кола Колеса Один коло розташований під кабіною водія, а другий – під кузовом. Частина кіл перекриває ту частину вантажівки, до якого кріпиться. Трикутник Вантаж — Аплікації з геометричних фігур «Тварини» Овал – тіло. 4 тонких овалу – руки і ноги. Тонкий вигнутий циліндр – хвіст. Коло – особа. 4 кола (2 маленьких і 2 середніх) – вуха.

Коло – ніс. 2 білих і 2 чорних кола – очі. Вирізати 2 овалу і приклеїти на відстані один від одного.

Ці овали стануть крилами. Вирізати жовтий овал – тіло майбутнього курчати.

Приклеїти тіло між крилами так, щоб воно перекривало частина крил. Зверху приклеїти коло – особа курчати. Вирізати маленький помаранчевий коло. Всередину приклеїти ще більш маленький чорний коло. Склеєні кола приклеїти на обличчя збоку, ніби курча дивиться вправо або вліво. Вирізати 3 червоних трикутника. Один трикутник приклеїти збоку від особи поряд з оком – цей трикутник буде дзьобом. Інші трикутники приклеїти під тілом – це лапи птиці. Один прямокутний жовтий трикутник приклеїти з того боку, де розташований дзьоб. Цей трикутник – хвіст. Щоб скласти повноцінну картину, необхідно додати траву, що складається з овалів різних розмірів і довжини, поруч з лапами курчати. Таким чином, птах ніби бігає по полю. Коло – тіло. Прямокутники – ноги. Напівкола – ступні. Тонкий трикутник – хвіст.

Півколо більшого розміру – вухо. Невеликий круг – голова. Прямокутник – хобот. Білий і чорний кола – око. Малюнки з геометричних фігур: завдання для дітей. Роздрукувати бланк, на якому зображені різні предмети. Завдання дитини – назвати фігури, які він бачить у представлених предметах. Розділити його на 2 частини.

У лівій частині намалювати за пари з двох однакових фігур.

Вправа полягає в тому, що дитина повинна намалювати в правій частині фігури, які можна отримати з пар фігур зліва (2 прямокутних трикутника – прямокутник). Роздрукувати бланки, на яких зображені різні предмети (поїзд, корабель, ялинка з кульками). Завдання: порахувати кількість кожної з фігур на малюнках. Роздрукувати бланки, на яких намальовані картинки і задано певну кількість якої-небудь фігури. Необхідно знайти малюнок, на якому присутній вказану кількість заданої фігури. Перераховані вище завдання допомагають дитині запам’ятати фігури і навчитися правильно рахувати. З геометричними фігурами дитина починає знайомитися з самого народження, дізнаючись все більше інформації про навколишній світ. Навчання рекомендується проводити у формі гри, складаючи з дитиною різні комбінації фігур. Урок 1Годинник. Плоскі фігури (с. 13) Повторення й поглиблення вивченого в 1 класі.

Мета.

Дидактична. Пригадати, як за годинником визначати час у годинах. Повторити назви усіх плоских геометричних фігур, з якими учні ознайомилися у першому класі. Вправляти учнів у складанні задач за схемою. Засоби навчання. Підручник, зошит з друкованою основою, циферблат годинника, зображення плоских геометричних фігур, числові блокноти, світлофорики. Гра «Ніч — день». Учитель каже: «Ніч!». Учні заплющують очі та кладуть голови на парти. Учитель повільно зачитує вираз, учні його обчислюють. Відтак учитель промовляє: «День!». Учні підводять голови, викладають на числовому блокноті значення виразу і показують його. Учитель записує на дошці двоцифрове число. Учні за чергою чи «дощиком» дають відповіді на запитання вчителя про це число (див. запитання подібної рубрики уроку 9). Аналогічно проходить бесіда про інші числа, які вчитель запише на дошці. Учні пригадують, які числа називають розрядними числами першого розряду, другого розряду і самостійно виконують вправу Після виконання вправи один учень зачитує записані числа, а клас сигналізує світлофориками. 2. Вправа Біля вправи стоїть знак, який вказує, що роботу над завданнями слід провести диференційовано. Учням, які працюють у повільному темпі, можна запропонувати знайти значення виразів у перших двох рядках чи стовпчиках, а решта учнів класу виконують завдання вправи: усно обчислити значення всіх виразів і виписати вказані вирази. Після закінчення роботи учні зачитують записані рівності. Вправа 5. Учитель на циферблаті годинника встановлює годину, а учні називають її. Після цього діти називають, котру годину показує кожний годинник на малюнку. 4. Вправа Учні аналізують схему. За допомогою вчителя встановлюють, що за цією схемою можна скласти рівність □ + 10 = 17. Колективно придумують сюжет задачі (печиво було у вазі, у дитини тощо, і додали ще 10 штук), складають умову й запитання задачі та самостійно записують розв’язання. 5. Робота в парі за вправою 6. Учні розглядають зображені у підручнику фігури, повідомляють назви цих фігур одне одному. Геометричні фігури в просторі. Дидактичні задачі. Актуалізувати уявлення про просторові фігури: кулю, циліндр, конус, куб, піраміду, паралелепіпед; уміння визначати в оточуючому середовищі предмети, що мають форму даних фігур. Класифікувати геометричні фігури на просторові та плоскі; актуалізувати уявлення та поняття про плоскі фігури, що обмежують просторові фігури. Формувати уміння розв’язувати задачі з величинами швидкість руху, час руху та пройдений шлях на знаходження четвертого. Світ, який нас оточує об’ємний. Предмети оточуючого середовища, здебільшого, мають довжину, ширину і висоту.

Розгляньте шафу, стіл, рюкзак… 1) Записуємо задачу коротко в формі таблиці. З’ясовуємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного; розв’язуємо її способом знаходження однакової величини (однаковим є відстань між пристанями – шлях який подолала яхта у прямому і зворотному напрямку). Учні самостійно записують розв’язання задачі у зошитах. 2) Записуємо задачу коротко в формі таблиці, з’ясовуємо, що швидкість яхти на зворотному шляху невідома, щоб її знайти треба буде виконати ще одну арифметичну дію, щоб звести задачу 2) до задачі 1). Який матеріал уроку був вам знайомим? Що було нового? Що на уроці видалося нескладним?

Що залишається до кінця не зрозумілим? Якими досягненнями ви задоволені? Над чим варто ще попрацювати? Related posts: Геометричні фігури на площині Мета: формувати уявлення про геометричні фігури Актуалізувати уміння розрізняти прямі, гострі і тупі кути; визначати ці кути у многокутнику; розбивати множини трикутників на підмножини за кутами: ті, що містять один прямий кут, один тупий кут, всі гострі кути; визначати трикутники, в яких всі стороні різної довжини, дві сторони рівні, три сторони рівні; класифікувати […]. Повторення. Геометричні фігури. Дроби Дроби 1 Розбий фігури на дві підмножини. Розбий плоскі фігури на дві підмножини. Назви елементи кожної підмножини. Яку найменшу кількість сторін може мати многокутник? Назви елементи многокутника. 2 Назви множину геометричних фігур. Розбий її на дві підмножини. Згадай, що ти знаєш про прямокутник; квадрат. 3 Запиши дроби, які позначають зафарбовану частину прямокутника. […].

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості Урок № 14 Тема. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості Мета: перевірити та оцінити рівень засвоєння знань та вмінь учнів з теми, передбачених програмою; виявити прогалини в знаннях та вміннях учнів для подальшого їх усунення. Тип уроку: перевірка та корекція знань, навичок та вмінь. ХІД УРОКУ І. Умова тематичної контрольної роботи Варіант 1 Початковий рівень Геометричні фігури й величини Математика – Алгебра Геометричні фігури й величини На рисунках, поданих нижче, наведені деякі основні геометричні фігури; поруч даються назви й позначення. Відрізок AB (або BA). Промінь AB.

Промінь BA. Пряма AB (або a). Ламана ABСDЕ. Промені AB і АС – доповняльні. Прямі а і b перетинаються. Промені АB і KN перетинаються, AB і CD не Геометричні фігури, точка, пряма, промінь Розділ Елементарні геометричні фігури та їхні властивості § Геометричні фігури, точка, пряма, промінь 1) Прямій а належать точки А, В,. 2) Прямій b належать точки Р i. 3) Прямій а і прямій b належить точка. 4) Точки А і С належать прямій а, але не належать прямій b. 5) Многокутник – Геометричні фігури й величини Математика – Алгебра Геометричні фігури й величини Многокутник На рисунку ABCDE – п’ятикутник. A, B, С, D, E – вершини п’ятикутника; AB, BC, CD, DE, EA – сторони; AC, AD, BE, BD, CE – діагоналі. Окремі види многокутників На рисунках зображені окремі види многокутників. Прямокутник: – формула периметра. – формула площі. Квадрат: – формула периметра. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ В ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ Розділ 3 ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР 1ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ В ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ Сьогодні ми продовжимо вчитися малювати в графічному редакторі Scratch. Розглянемо використання інструмента Прямокутник. Прямокутник можна намалювати зафарбований і не зафарбований. Щоб намалювати зафарбований прямокутник: Вибери інструмент Вибери значок зафарбованого прямокутника Встанови вказівник у потрібне місце поля для малювання, натисни і утримуй кнопку Трикутник – Геометричні фігури й величини Математика – Алгебра Геометричні фігури й величини Трикутник На рисунку зображений трикутник зі сто­ронами a, b і c. – формула периметра трикутника. Сума всіх кутів довіль­ного трикутника до­рів­нює. Кожний трикутник має принаймні два ­гострих кути. Види трикутників Види трикутників залежно від величини кутів (див. рисунок): а – гострокутний (усі кути гострі); б – тупокутний ПРОСТІ І СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ І ВІДСТАНІ. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА ТА ЇХ НАЗВИ Мета: узагальнювати знання учнів про зв’язок між величинами: швидкість, час, відстань; закріплювати вміння розв’язувати задачі на знаходження цих величин, виконувати дії над іменованими числами; ознайомити з назвами геометричних тіл; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ Перевірка домашнього завдання Усні обчислення Робота в Прямокутний паралелепіпед – Геометричні фігури й величини Математика – Алгебра Геометричні фігури й величини Прямокутний паралелепіпед Прямокутний паралелепіпед (див. рисунок) має 8 вершин, 12 ребер, котрі можна розбити на 3 групи по 4 рівних, а також 6 граней (3 пари рівних між собою прямокутників).

Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі площ його граней. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Коли, дістанемо Куб Геометричні тіла та їх назви УРОК 49 Тема. Геометричні тіла та їх назви Мета: ознайомити з назвами геометричних тіл; проаналізувати значення виразів, складених за даною умовою задачі; розвивати логічне мислення.

Обладнання: картки для усної лічби, таблиці “Геометричні тіла”, макети геометричних тіл. ХІД УРОКУ I. Контроль і закріплення знань учнів Перевірка домашнього завдання – Прочитати знайдені величини із вправи № Геометричні фігури на площині Геометричні фігури на площині – Прямокутник – Квадрат 1 Назви множину. Розбий множину многокутників на підмножини. За якою ознакою це можна зробити?

Розбий множину чотирикутників на дві підмножини. Розкажи, що ти знаєш про прямокутник. Розбий множину прямокутників на дві підмножини. Розкажи, що ти знаєш про квадрат. Якою фігурою є ABCD? KMNO? Назви пари протилежних сторін ПЛОЩА ФІГУРИ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР ПЛОЩА ПЛОЩА ФІГУРИ. КВАДРАТНИЙ САНТИМЕТР 617. Обведи тильним кінцем олівця чи ручки контури плоских (площинних) ділянок, зображених на малюнках. 618. Назви плоскі геометричні фігури. 619. Плоскі фігури мають площу. Однакові фігури мають рівні площі. 1) Чи погоджуєшся, що площа круга менша від площі квадрата? Порівняння площ виконано накладанням однієї фігури на іншу. 2) Площа якої Площа фігури Площа фігури Вимірювання площі палеткою 1 Згадай відомі тобі одиниці довжини та їх співвідношення. 2 Якими способами можна порівняти смужки за довжиною? за шириною? Порівняй смужки за довжиною; за шириною. Які смужки рівні за довжиною? Які смужки рівні? Фігури, які в разі накладання збігаються, називають рівними фігурами. Такі фігури мають рівні площі. Усі Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 625-633) Тема. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 625-633). Дати поняття учням про обчислення площі фігур за допомогою палетки, вчити користуватися нею для обчислення площі невеликих фігур; вправляти учнів у розв’язуванні задач, пов’язаних з площею прямокутника; удосконалювати вміння знаходити значення виразів на сумісні Геометричні перетворення у просторі. Рухи 306. Пряма і площина відображуються на себе відносно будь-якої точки, що належить їм. 307. Два нерівні відрізки бути симетричними відносно деякої точки не можуть. 308. Відносно початку координат: Точці А(1; -3; 2) симетрична A1(-1; 3;-2); Точці В(-5; 0; 2) – B1(5; 0; -2); Точці С(3; -1; 0) – С1 (-3; 1; 0); Точці D(0; 0; Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582) Тема. Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582). Ознайомити учнів із поняттями “площа фігури”, “квадратний сантиметр”; закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії; вчити розв’язувати задачі на спільну роботу. Обладнання. Таблиця “Площа фігури”; схеми задач; картки для опитування. Зміст уроку Складені задачі з величинами Мета: формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху тіла Актуалізувати знання формул швидкості руху, часу руху, подоланого шляху та їх застосування під час розв’язування простих задач. Формувати уміння розв’язувати задачі, в яких описується процес руху; зіставляти ці задачі з аналогічними задачами, що містять інші групи взаємопов’язаних величин; досліджувати вплив ситуації задачі Переміщення та його властивості. Рівні фігури УРОК № 33 Тема. Переміщення та його властивості. Рівні фігури Мета уроку: формування поняття переміщення та рівних фігур; вивчення властивостей переміщення. Тип уроку: комбінований. Наочність і обладнання: таблиця “Перетворення фігур”. Рухи” [13]. Вимоги до рівня підготовки учнів: описують рівність фігур; будують фігури, у які переходять дані фігури при переміщеннях; формулюють властивості переміщення; застосовують вивчені означення Багатокутники. Рівні фігури УРОК 37 Тема. Багатокутники. Рівні фігури Мета: формування поняття многокутника, рівних фігур; навчити розпізнавати многокутники, наводити приклади рівних фігур. Тип уроку: засвоєння нових знань. Обладнання: індивідуальні набори карток для практичної роботи. Хід уроку І. Актуалізація опорних знань Запитання до класу Яка з ліній на рис. 54 є ламаною? замкненою ламаною? Назвіть вершини і ланки

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз