історія гдз 6 клас щупак

клас гдз 6 щупак історія.

§ 33-34. Персько-грецькі війни. На початку V ст. до н. е. Греції довелося захищати свою незалежність у боротьбі з Перською державою. Унаслідок перських завоювань перервався зв’язок Греції з Північним Причорномор’ям, торгівля перейшла до рук фінікійських купців. Таким чином, афіняни були позбавлені шляху підвезення хліба та корабельної деревини, водночас припинилося вивезення античних ваз до Північного Причорномор’я. Так були порушені торговельні зв’язки Греції. У 500 р. малоазійські міста підняли повстання проти Персії, однак його придушили. Дарій І прагнув установити панування над усією Грецією. Йому здавалося, що багату, але невелику за територією Грецію можна легко скорити. Зіткнення персів із греками було неминучим. Від імені перського царя Дарія І посли зажадали від грецьких міст-держав «землі й води», тобто визнання над собою влади Персії. ЛишЗ перським військом плив Гіппій — колишній правитель Афін, який був вигнаний через спробу встановити тиранію. Гіппій мріяв повернути собі владу за допомогою персів. Афінах і Спарті посли отримали гідну відповідь. Так, спартанці кинули послів у колодязь зі словами: «Візьміть самі!». Перша битва між завойовниками персами та греками відбулася 490 р. За порадою Гіппія перси висадилися в Марафонській долині.

Сили були нерівними. Перська армія, за даними сучасних істориків, налічувала 25 тис. піхотинців і 1000 вершників. Грецьке військо на чолі з Мільтіадом мало чисельність 9 тис. воїнів. Перемогу здобули греки, що надихнуло їх на боротьбу з персами надалі. З радісною звісткою про перемогу до Афін послали кращого бігуна грецького війська Фідіппіда. Відстань від Марафона до Афін — понад 42 км. Посланець подолав цю відстань і, прибігши в місто, встиг крикнути: «Радійте, афіняни, ми перемогли!» — та одразу помер від розриву серця. На перших сучасних Олімпійських іграх в Афінах у 1896 р.

на честь Фідіппіда було влаштовано забіг між Марафоном та Афінами, який і нині є обов’язковою частиною олімпійської легкоатлетичної програми. У 480 р. перські війська на чолі з царем Ксерксом вирушили з півночі на Грецію через Фессалію. Назустріч ворогові відправили військо спартанського царя Леоніда. Війська противників зустрілися у вузькій Фермопільській ущелині. Проти 200-тисячного перського війська греки змогли спорядити близько 8 тис. воїнів з різних міст. Побачивши військо Леоніда, перський цар запропонував грекам здати зброю. Леонід відповів: «Прийди і візьми!» Два дні греки героїчно відбивали атаки персів. Однак зрадник Ефіальт із місцевих жителів провів персів гірськими стежками в тил греків. Леонід зі своїм загоном загинув, а перси захопили Середню Грецію. Ксеркс цілком спустошив Беотію й Аттику. У вересні 480 р. грецький флот під командуванням Фемістокла розгромив персів у Саламінській битві. Греки набули впевненості у своїх силах. Найбільша битва персько-грецьких воєн відбулася 479 р. біля м. Платеї. Грецьке військо під командуванням Павсанія перемогло. У 449 р. греки здобули остаточну перемогу над персами. Унаслідок персько-грецьких воєн області Малої Азії, райони Егейського та Чорного морів були відкриті для греків.

Економічний, політичний, культурний розквіт Греції в другій половині V ст. досяг найвищого рівня. 1. Зіставте сили персів і греків у головних битвах. Що сприяло перемогам греків? 2. Наведіть приклади зради та героїзму в цих війнах. Як ви ставитеся до таких вчинків? Визначте, які події відбувалися в тогочасному світі одночасно з персько-грецькими війнами. Створіть задачі на лічбу часу з дібраними датами. Виконайте творчий проєкт (характеристика, мультимедійна презентація, лепбук та ін.) про одного з видатних грецьких полководців часів персько-грецьких воєн і презентуйте в класі. .

Інкорпорація руських удільних князівств до складу інших держав. 7 клас. Запитання та завдання. Перевірте рівень засвоєння матеріалу параграфа за допомогою гри «знавці хронології». Правила гри. Учні та учениці об’єднуються в пари.

Один(-на) учасник(-ця) гри називає дату за змістом параграфа, інший(-а) вказує подію, яка відповідає цій даті. через деякий час вони міняються ролями. Тестові завдання розділ IV.

Королівство РуськВаріант ІІ. Який князь об’єднав Галицьке й Волинське князівства в єдину державу? Роман Мстиславич Яке князівство припинило своє існування в результаті монгольської навали? Королівство РуськВаріант І.

У якому році утворилася Галицько-Волинська держава? 1199 р.

У якому місті відбулася коронація Данила Галицького? Дорогочин. Практичне заняття за розділом ІV. ПригадайтКоли і як утворилася Галицько-Волинська держава? Галицько-Волинська держава утворилася 1199 року внаслідок приєднання волинським князем Романом Мстиславичем (з роду Володимира Мономаха) Галицького князівства. Існувало з 1199 по 1349 рік. У якому році було короновано Данила Романовича? Данила Романовича було короновано 1253 року. Галицько-Волинська держава з того часу стала називатися Руським королівством. 3. Проти кого доводилося вести боротьбу галицько-волинським князям? Культура Королівства Руського в ХІІІ – першій половині ХІV ст.

Перевірте рівень засвоєння матеріалу параграфа за допо- могою гри «Снігова куля». У грі беруть участь декілька учнів та учениць. Перший(-а) учасник(-ця) гри називає ім’я, твір, назву пам’ятки, поняття тощо за темою.

Це слово повторює наступний(-а) учасник(-ця) гри й потім називає своє слово. Кожен(-на) наступний(-а) учасник(-ця) називає вже озву- чені слова й додає новЗрештою утворюється довгий тематич- ний ланцюжок. Якщо учасник(-ця) гри робить помилку або довгу паузу, то вибуває з гри. Перемагає учень(-иця), що складе найдовший ланцюжок. Приклади логічних ланцюжків: Освіта — церкви і монастирі — школи — хлопчики — діти бояр — писарчуки- канцелярія — бібліотеки — археологічні знахідки — написи на бересті — написи на стінах — грамоти князів — Галицько-Волинський літопис — архіви — заповіти. Література — літописання — «Повість про осліплення Василька» — Королівство Руське в період занепаду в першій половині XIV ст. Перевірте рівень засвоєння матеріалу параграфа за допомогою гри «Три речення». Учням та ученицям необхідно передати зміст пунктів параграфа трьома простими реченнями. Перемагає той(-а), у кого розповідь буде стислішою, але водночас правильно передаватиме зміст матеріалу. Гру доцільно проводити в письмовій формі. Правління Юрія І. Загибель князів Андрія і Льва II. Юрію І Львовичу вдалося звільнитися від залежності монголів і встановити дружні стосунки з Польщею та Тевтонським орденом. Юрій І Львович 1303 року домігся утворення православної Галицької митрополії. Сини Юрія І Андрій та Лев були останніми Романовичами. Узагальнення. Внесок цивілізацій Стародавнього світу в історію людства. 6 клас. Діємо: практичні завдання. Дізнайтеся, скільки століть розділяє ці літературні твори. «Енеїда» написана Вергілієм 29 та 19 р. «Енеїда» Івана Котляревського — 1798 року. Між цими літературними творами 18 століть. Узагальнення розділ 3 «Антична цивілізація та її сусіди». 1.МАГІЧНИЙ КВАДРАТ. Розгадайте «магічний квадрат» і дайте відповіді на запитання: Історія якого міста (народу, держави) в ньому зашифрована? Місто Віфлеєм — місто народження Ісуса Христа. Як жили предки українського народу – слов’яни. Практична робота № 6. За допомогою ілюстративних матеріалів і запитань до них укладіть розповідь про те, як давні слов’яни облаштовували свої поселення та житла. Де селилися давні слов’яни? Давні слов’яни оселялися біля берегів річок. Річки були додатковим джерелом харчування, служили транспортним сполученням і були природною перешкодою для ворога. Кому поклонялися слов’яни? Склавини й анти на теренах України. За допомогою карти на. 207, адміністративної карти України та рубрики «Пізнавально й цікаво» дайте відповіді на запитання: У межах яких областей сучасної України розташовуються пам’ятки історії антів, склавинів? Пам’ятки історії антів і склавинів знаходяться в межах центральних (анти) та північно-західних (склавини) областей України. Території розселення антів — Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська області. Території розселення склавинів — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька області.

Гдз по истории России за 6 класс Арсентьев, Данилов, Стефанович.

Учебник ФГОС Просвещение 2020 (1, 2 часть) Если ваш ребенок испытывает определенные трудности при выполнении заданий по истории в 6 классе, то ему следует приобрести ГДЗ. Хотя такой источник информации в обязательном порядке пригодится и тем, кому важно системное усвоение школьных знаний. Преимущества решебника по Истории России Арсентьева. Ученики и родители, которые используют ГДЗ во время подготовки к школьным урокам, контрольным работам и, возможно, будущим экзаменам, получают ряд преимуществ: все разобранные упражненияи примеры в готовых домашних номерах соответствуют рабочей программе и ФГОС по истории. Поэтому, если школьник в будущем решит готовится к ЕГЭ по предмету у него к этому моменту уже будет заложена достаточно хорошая база; материал подан системно, решениезаданий выполнено с максимальным объяснением, что позволяет сформировать структурированные основы, в которых обучающийся будет легко ориентироваться; верные ответы помогут проверить правильность выполнения того, что было выдано на дом; родителям легко контролировать насколько их ребенок усваивает все по данной дисциплине за шестой класспо книге Арсентьева. Как использовать пособиСледует учесть, что в данном онлайн ГДЗ за 6 класс (авторы: Арсентьев Н.М., Данилов.А., Стефанович П.С.), состоящем из 2 частей, собраны все номера, соответствующие рабочей программИзложен полностью теоретический материал, который помогает детально вникнуть в временные, политические, государственные и мировые процессы и взглянуть на них под другим ракурсом. Сделаны акценты на основные даты, и они увязаны друг с другом в контексте происходящих событий. Поэтому осваивая выложенную информацию, школьник без проблем пройдет в школе все необходимые тесты и проверочные работы, как за каждую четверть, так и за год в целом. Но при этом взрослым важно помнить, что они обязаны контролировать сам процесс обучения. Ведь шестиклассник не должен списывать бездумно предложенные решения. Ему желательно использовать поданные факты и события, как дополнительный источник получения сведений и способ проверки выполненного домашнего задания.

ГДЗ: готові домашні завдання для 6 класу. Найголовніше для GDZ4YOU — заохотити вчитися. Сучасна шкільна програма пропонує учням шостих класів неймовірну кількість предметів: природознавство, історія, географія, математика, українська мова, основи здоров’я… Від назв дисциплін голова йде обертом. Не дивно, що й об’єм та кількість домашніх завдань теж вражають. У такій ситуації легко піддатися паніці: як з цим впоратися? Де знайти джерело постійної сили? Та все можна вирішити зовсім просто і без корвалолу: сайт GDZ4YOU уже за все подбав. Наш портал підготував для шестикласників готові домашні завдання, разом з якими жодні складнощі не лякають. Зручна навігація, корисні джерела, що постійно оновлюються, і зручний доступ перетворять навчання із болючого процесу на приємний та легкий. Решебники для 6 класу стануть надійними друзями школярів. Середня школа найчастіше стає тим перехідним моментом, коли школярі припиняють сумлінно вчитися і знаходять цікавіші заняття. Замість розбиратися зі складними задачами, вони або сидять онлайн, або ж гуляють зі своїми друзями, або знаходять ще сотні відмовок ігнорувати науку, при цьому не дбаючи про свою успішність у школі. Батькам та викладачам треба бути терплячими, аби заохотити молоде покоління здобувати знання, та ще й робити це на відмінно. Шкільні ази – це той фундамент, без якого неможливе просування далі. Тому готові домашні завдання для 6 класу стануть чарівною можливістю зекономити час. Учень 6 класу зрозуміє, що в будь-який момент може отримати допомогу віртуального друга, тож можна знайти час і для відпочинку, і для мозкового штурму. Правильно розрахувати час допоможуть ГДЗ. Із вмінням планувати свій день не народжуються. Не спішіть стверджувати, що це мистецтво насамперед для дорослих зі сфери бізнесу. Підліткам особливо корисно навчитися визначати пріоритети та порядок виконання своїх занять. Нехай здається, що миття посуду та зустрічі з однолітками не зрівняється у важливості з мільйонними контрактами та невблаганними дедлайнами. Проте звичка наводити лад у дитячих справах переросте у звичку дотримуватися встановлених правил і у дорослому житті. Тільки планування часу скаже, коли відкрити підручники та ГДЗ для 6 класу, коли допомогти батькам, а коли сходити на концерт з друзями. Решебники можна переглянути онлайн абсолютно безкоштовно і без реєстрації: зробити це можна з телефона або комп’ютера. ГДЗ — ліки від стресу. Виділяючи певний час на навчання, шестикласник вже не відчуватиме себе приреченим писати домашні завдання до ночі. А решебник з 6 класу допоможе впоратися з усіма завданнями. Нехай перемога над новим уроком стане новою ціллю. І так, крок за кроком, вдасться подолати навчальні семестри. А у майбутньому році уже чекатиме ГДЗ для 7 класу, аби нові перешкоди не додали синців під очима і сивого волосся на скронях. Майбутні семикласники забудуть про слово «труднощі», коли під рукою буде допомога від GDZ4YOU.

Конституція України — (ст. 53 — Кожен має право на освіту); Закон України «Про освіту» — (ст. 6 — Основні принципи освіти); Закон України «Про загальну середню освіту» — (ст. 44 — Матеріально-технічна база загальноосвітніх навчальних закладів); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» — (ст. 32 — Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту). Всесвітня історія.

Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти. • Автор: І.Я.Щупак, О.В.Бурлака, І.О.Піскарьова • Видавництво: «Оріон» • Рік видання: 2020 • Сторінок: 176 • Формат файлу: pdf.

Усім вам відомі історії про сміливих вікінгів, відважних рицарів і прекрасних дам, могутніх королів і королев, загадкових учених-алхіміків. Усе це стосується світу Середньовіччя, який відображений на сторінках цього підручника. Ми прагнули показати зв’язок подій минулого із сьогоденням. Народи і їхні мови, країни та географічні назви, література та мистецтво Середньовіччя є частиною нашого теперішнього життя, у чому ви пересвідчитеся, навчаючись за цим підручником. Важливо також простежити взаємозв’язок історії різних країн з подіями минулого в Україні. Ви зможете доповнити текст підручника тими відомостями, про які змогли дізнатися від своїх рідних, із книжок чи колекцій місцевих музеїв. Варто запам’ятати! Український Всесвіт Свідчать документи Історичні подробиці Поміркуймо Фотозагадка Діємо: практичні завдання Мудрість віків. Дати для запам’ятовування, які допоможуть вам орієнтуватися в подіях, виділені червоним кольором. Вони повторюються після параграфів.

Розповідь про минуле не можна уявити без карт, які є і в цьому підручнику. Для виконання деяких завдань вам знадобляться шкільні атласи з історії. Запитання і завдання після кожного параграфа спрямовані на систематизацію нового матеріалу.

Певні питання варто обговорити з однокласника-ми/однокласницями в групах. Складніші — потребуватимуть вашої творчої роботи, використання додаткової інформації.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз