самостійна робота з алгебри 9 клас числові нерівності

алгебри клас робота числові самостійна з нерівності 9.

1.

Повторення з курсу алгебри 7. Варіант 1 Різниця коренів рівняння 25 х 2 -30 х-с=0 дорівнює 2. Знайти. Знайти корені рівняння: а) ; х 2 +ах+а-4 =0 Визначте область визначення даного рівняння та розв’яжіть його. При яких значеннях параметра а сума квадратів коренів рівняння. х 2 -4х+а=0 дорівнює 12? Варіант 2 Відношення коренів рівняння 32 х 2 + вх+ 75=0 дорівнює 6. знайти. Розв’язати рівняння: а) б) 19-(5 у- 1)(5 у+ 1)=10(2- у) При яких значеннях параметра а один з коренів рівняння рівні 0. знайти другий корінь рівняння. х 2 +(а+6) х +а+4=0. Визнати область визначення дано рівняння та розв’яжіть йог При яких значеннях параметра а сума квадратів коренів рівняння х 2 -4х+а=0 дорівнює 6? Варіант 1 З аеродрому одночасно вилетіли два літаки: один на захід, а другий на південь. Через дві години відстань між літаками була 2000км. Знайти швидкість літаків, якщо швидкість одного з них становить 75% швидкості іншого. Розв’язати рівняння: а) б) (х 2 + 3 х) 2 -2 х 2 -6 х= 8; Варіант 2 Робітник мав за певний строк виготовити 360 деталей. Перші 5 днів він виготовляв щоденно заплановану кількість деталей, а потім щодня виготовляв на 4 деталі більше і уже за день до строку виготовив 372 деталі. Скільки деталей щодня мав виготовляти за планом робітник? Розв’язати рівняння: а) 0,7 х 4 = 2-1,3 х 2 ; б) в) Виконавши заміну розв’яжіть рівняння: При яких значеннях параметра а має один корінь рівняння:? Тема 6.

Квадратні рівняння (продовження) Самостійна робота №11 Квадратний тричлен.

Рівняння, що зводяться до квадратного рівняння Скоротити дріб: а) б) У виразі замінити р таким квадратним тричлени р, щоб після спрощення одержати дріб Розв’язати рівняння: а) б) Розв’язування задач за допомогою раціональних рівняння як математичних моделей реальних ситуацій. Катер проплив 45км за течією річки і 28км проти течії, витративши на весь шлях 4 год. Знайдіть швидкість течії, якщо власна швидкість катера становить 18км/год. Два робітники, працюючи разом, можуть виконати виробниче завдання за 20 днів. За скільки днів може виконати це завдання кожен з них, працюючи самостійно, якщо одному для цього потрібно на 9 днів більше, ніж другому? До розчину, який містить 20г солі, додали 100г води, після чого концентрація солі зменшилась на 10%. Скільки грамів солі містив розчин спочатку? Самостійні та контрольні роботи з алгебри 7 клас ЗМІСТ Розділ І. Лінійні рівняння з однією змінною. Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Спростити вираз: (х – 3)(х + 4). а) 2 х — 12; б) х — х — 12; в) х – 12; г) х + х — 12. 2. Подайте у вигляді многочлена вираз: (х – у)(а – в). а) 4 х – 12 х ; б) 3 х — 7 х ; в) 3 х + х ; г) 3 х + х + 40. 4. Виконати множення: (а + 7)(в – 1). а) ав + 7; б) ав — 7; в) ав – а + 7в — 7; г) ав – а + 7в — 5. Розв ’ язати рівняння : (а – 4)(5 + а) — а = 0. а) 4; б) — 5; в) 20; г) — 20. 6. Спростити вираз і обчислити його значення (3 х – 4)(2 х + 1) – 6 х, Розв’яжіть завдання 7 — 9 та запишіть відповідь.

7. Спростити вираз: (х – 5)(х + 1) – (х + 4)(х — 1). 8. Знайти корені рівняння: (х – 1)(х + 2) = (х – 3)(х – 2). 9. Подайте у вигляді многочлена : — 3 х (х – 4)(х — х). IV рівень. Розв’язання задач 10 -12 повинно мати обґрунтування. У ньому потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення, зробити посилання, на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання схемами, графіками, таблицями. 10. Виконати множення : (х — 2 х + 2)(х + 3 х + 4). 1Подати у вигляді многочлена вираз: (х – 3)(х + 2)(х – 1). 1Знайти додатне число, яке при піднесенні до квадрата збільшиться. Спростити вираз: (у +2)(у — 3). а) 2 у — 6; б) у — у — 6; в) у – 6; г) у + у — Подайте у вигляді многочлена вираз: (а + в)(х — у). а) 5 у + 12 у ; б) 4 у + 7 у ; в) 4 у — 7 у ; г) 4 у + 10 у. Виконати множення: (х — 8)(у + 2). а) ху — 16; б) ху + 16; в) ху – 8у + 2х + 16; г) ху + 2х – 8у — 15. Розв ’ язати рівняння : (х + 2)(4 — х) + х = 0. а) 4; б) — 4; в) — 2; г) Спростити вираз і обчислити його значення (2 – 3 х)(х — 3) + 3 х, Розв’яжіть завдання 7 — 9 та запишіть відповідь. Спростити вираз: (х + 6)(х — 1) – (3 — х)(х + 1). Знайти корені рівняння: (х + 3)(х — 4) = (х – 5)(х + 2). Подайте у вигляді многочлена : — 4 х (х + 2)(х — х). Виконати множення : (х + 4 х + 1)(х — 3 х — 3).

1Подати у вигляді многочлена вираз: (х + 3)(х — 2)(х + 1). Розкласти на множники: ах – ау + 7х – 7у. а) а(х – у) + 7(х – у); б) (х – у)(а + 7); в) х(а + 7) + у(а – 7); г) х(а + 7) – 7(а + 7). Подати у вигляді добутку многочленів вираз: 8х – 8у + 4ах – 4ау. Розв’яжіть завдання 7 — 9 та запишіть відповідь. Подати у вигляді добутку многочленів : х + 4 х — х – Обчислити значення виразу найзручнішим способом: 39 102 + 31 102 + 23 48 + 47 4Розкласти на множники : 2 а х + 12 а — 3 а х — 1Розкласти на множники : ах — ау + х — ху + вх — ву. 1Розкласти на множники тричлен, попередньо подавши один з його. Розкласти на множники: 10х + 10у – ах — ау. а) 10(х + у) — а(х + у); б) х(10 — а) + у(10 — а); в) 10(х + у) + а(х — у); г) (10 — а)(х + у). Подати у вигляді добутку многочленів вираз: 6ах + 6ау + 9х + 9у. Подати у вигляді добутку многочленів : х — 5 х + х – 5. Обчислити значення виразу найзручнішим способом: 62 113 + 18 113 + 24 37 + 56 3Розкласти на множники : 5 в у + 15 в у — 4 в у — 12 у. Розкласти на множники : вх + ву — ах — ау + сх + су. Розкласти на множники тричлен, попередньо подавши один з його членів у вигляді суми подібних доданків : а + 11 а + 30. Перетворити в многочлен стандартного вигляду вираз: а) 2 х – 9 х + 5; б) 2 х + х + 5; в) 2 х – 9 х — 5; г) х + х — 5. Перетворити в многочлен стандартного вигляду : 2 х (4 – 2 х + 3 х). а) 6 х — 4 х + 5 х ; б) 8 х — 4 х + 5 х ; в) 8 х — 4 х + 6 х ; г) 4 + 3 х. 3. Перетворити в многочлен стандартного вигляду: (а + 3)(2а – 5).

а) 2 а — 5 а + 5 а — 15; б) 2 а — 5 а + 6 а — 15; в) 2 а + а — 15; г) 2 а -15. Перетворити в многочлен стандартного вигляду : (х – 1)(х + 2 х – 3). а) х + 2 х — 3 х — х — 2 х + 3; б) х + х — 5 х + 3; в) х — 6 х + 3; г) х + 3 х — 5 х + 5. Розкласти на множники : 12 х — 16 х. а) 4(3 х — 4 х); б) х (12 – 16 х); в) 4 х (3 — 4 х); г) 2(6 х — 8 х). Спростити вираз: (х — 3)(х + 2) – 5(х — 4). а) х — 5 х + 14; б) х — 6 х + 14; в) х — 4 х — 14; г) х — 6 х — 1ІІІ рівень. Спростити вираз: 3ху(ху + 2у) – 5ху(3ху + 2у).

Спростити вираз і знайти його значення 36ху + 48х — 3у – 4, якщо х = — 0,2; Розв ’ язати рівняння : х — 3 х – 24 = — 8 х. Розкласти на множники тричлен, попередньо подавши один з його. членів у вигляді суми подібних доданків : х — 3 х — 11Перетворити у многочлен стандартного вигляду: Перетворити в многочлен стандартного вигляду вираз:членів у вигляді суми подібних доданків : х — 3 х — 11Перетворити у многочлен стандартного вигляду: Перетворити в многочлен стандартного вигляду вираз: ГДЗ до комплексного зошита для контролю знань з алгебри 9 клас Л.Г. Стадник, О.М. Роганін 2010 рік. З відповідями з алгебри контрольна більше не проблема. Скоро контрольна з алгебри, а ти не знаєш, що робити? Досить ламати голову над тим, які шпаргалки краще підготувати. Ба більше, тобі може не вистачити часу для вивчення всіх правил, теорем чи аксіом, а це ще більше завантажить твою голову. Для таких форс-мажорів ми підготували особливий решебник.

У відповідях до комплексного зошита з алгебри Л.Г. Стадник для 9 класу всі варіанти вже розв’язано.

Готові контрольні і самостійні роботи можна знайти саме в цьому решебнику, тож, якщо втомився вчити, можеш відкласти підручник і приділити трохи часу для себе, при цьому також бути впевненим, що складеш на відмінно. Решебник до збірника надає рішення до кожного завдання. Із відповідями легко підвищити свою успішність. Ніщо так не лякає дев’ятикласника, як контрольна з алгебри. Перевірка знань може легко зіпсувати семестрову оцінку. Саме тому варто звернутися до відповідей до комплексного зошита з алгебри. Це допоможе не тільки написати контрольну на 12 балів, а й покращить розуміння теми і полегшить виконання домашнього завдання.

Але найголовніше те, що набуті знання можна використати на екзамені з математики в дев’ятому класі. Знайди відповіді до контрольної прямо перед початком занять. Вчитель не попередив, що сьогодні контрольна чи самостійна робота? Ти хворів і не знав, що саме в цей день відбудеться контроль знань? Не засмучуйся!

Швидше діставай свій смартфон, адже користуватися GDZ4YOU можна онлайн. Знаходь потрібні відповіді швидко та без реєстрації. А якщо завчасно додаси портал до закладок на своєму телефоні, то знайдеш потрібне рішення за декілька секунд, і вчитель навіть не встигне запідозрити, що ти перевіряєш не час, а шукаєш відповіді. Контрольну з геометрії написати так само просто. До комплексного зошита з геометрії також можна знайти відповіді на GDZ4YOU. Так само просто, швидко та безкоштовно й без реєстрації. ГДЗ до комплексного зошита для контролю знань з алгебри 9 клас Л.Г. ГДЗ Алгебра 9 клас Т. Л. Корнієнко,. І. Фіготіна (2017) Зошит для контролю знань. Відповіді та розв’язання. Чи можна мати гарні оцінки з алгебри у дев’ятому класі, не витрачаючи щодня години на опрацьовування підручника? Звісно, це можливо, хоч предмет і нелегкий. І в цьому допоможуть готові домашні завдання та відповіді на самостійні й контрольні роботи. Учням, які навчаються за новою програмою, під час підготовки до перевірки знань обов’язково знадобляться ГДЗ до зошита 2017 року. Кожен школяр має можливість підготуватися до письмової роботи найкращим чином – за допомогою відповідей та розв’язок, запропонованих на сайті FreeGDZ. Навіть якщо попереду зовсім небагато часу, з готовими прикладами розв’язання розібратися буде неважко. Алгебра у 9 класі: контроль знань на відмінно. Зошит для контролю знань і ГДЗ з алгебри 9 клас (Корнієнко, Фіготіна) складаються з двох великих розділів «Самостійні роботи», усього їх 10, та «Контрольні роботи» – Перші мають по два варіанти з 4–5 завданнями, другі – стільки само варіантів, у кожному по 9 завдань. Кожна відповідь з різних робіт міститься на окремій сторінці, переходити щоразу до іншої вправи можна за допомогою стрілочок над зображенням з розв’язкою. Готуючись до контрольної або самостійної роботи, бажано опрацьовувати обидва варіанти, адже ніколи не відомо, які саме завдання доведеться вирішувати на наступному уроці. А що більше видів задач школяр зможе опанувати, то легше він впорається із завданнями з контрольної перевірки. Тим більше, якщо трапляться задачі, які він вже розв’язував під час підготовки. Розв’язання домашніх завдань та підготовка до уроків з ФріГДЗ. Готуватися до уроків, маючи під рукою готові відповіді, справді легко й приємно. Особливо, коли попереду контрольна або самостійна робота. Попрацювавши недовго, розібравшись з різними видами завдань, дуже просто отримати нові знання, а отже, гарну оцінку. Тим більше приємно, що готуватися до контролю знань з FreeGDZ можна абсолютно безкоштовно, маючи лише мобільний телефон чи планшет, або ще краще – стаціонарний електронний пристрій. До речі, на нашому ресурсі є відповіді навіть до найновіших підручників та друкованих робочих зошитів. Сподіваємося, що за допомогою готових розв’язок школярі будуть не тільки краще вчитися, а й отримувати нові знання, опановувати нові навички. Таким чином, вони надалі швидше сприйматимуть новий матеріал та матимуть більше вільного часу.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз