загальна психологія підручник павелків

психологія підручник павелків загальна.

Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. -.: Кондор, 2009. — 576. ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. Курс лекцій. 10 РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ. 11 ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 11 1.1. Предмет загальної психології. 11 1.2. Рефлекторний характер психіки. 21 1.3. Завдання сучасної психології. 25 1.4. Сучасна психологія та її місце в системі наук.

26 1.5.

Галузі психології. 30 ТЕМА 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ. 32 2.1. Загальна характеристика методів психологічного дослідження. 32 2.2.

Організаційні методи. 34 2.3. Метод спостереження. 36 2.4. Метод експерименту. 39 2.5. Метод аналізу продуктів діяльності. 43 2.6. Метод опитування.

44 2.7. Тестування.

48 ТЕМА 3. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ. 51 3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин. 51 3.2. Розвиток психіки у хребетних тварин. 54 3.3.

Особливості психічної діяльності вищих тварин. 57 3.4. Відмінності психіки людини і тварин. 59 3.5. Походження та розвиток свідомості людини. 61 З.6. Свідомість та несвідоме.

64 ТЕМА 4. МОЗОК І ПСИХІКА.

68 4.1. Загальна будова та функції нервової системи. 68 4.2. Мозок як фізіологічний орган.

73 4.3. Мозок як орган психіки. 79 4.4.

Співвідношення психічних і фізіологічних процесів та явищ. 86 ТЕМА 5. ДІЯЛЬНІСТЬ. 92 5.1. Загальна характеристика діяльності людини. 92 5.2. Види діяльності. 98 5.3.

Будова діяльності людини. 106 5.4. Знання, уміння та навички. 109 ТЕМА 6. ОСОБИСТІСТЬ. 115 6.1. Поняття особистості в психології. 115 6.2.

Теорії особистості. 118 6.3. Взаємозв’язок біологічного та соціального в особистості. 128 6.4. Структура особистості. 131 6.5. Мотиваційно-потребнісна сфера особистості. 134 6.6. Спрямованість особистості. 136 6.7. Самооцінка та рівень домагань особистості. 138 6.8. Формування та розвиток особистості в онтогенезі.

139 РОЗДІЛ 2. ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ. 145 ТЕМА 1. УВАГА. 145 1.1. Поняття уваги. 145 1.2. Фізіологічні основи уваги. 146 1.З.Теорії уваги. 150 1.4. Види уваги. 154 1.5. Властивості уваги. 160 1.6. Розвиток уваги. 165 ТЕМА 2. ВІДЧУТТЯ. 168 2.1. Поняття відчуття. 168 2.2. Фізіологічні основи відчуттів. 170 2.3. Види відчуттів. 171 2.4. Загальні властивості відчуттів. 177 2.5. Пороги відчуття. Чутливість. 178 2.6. Явище адаптації. 181 2.7. Взаємодія відчуттів. 182 2.8. Явище післядії в аналізаторах. 184 ТЕМА 3. СПРИЙМАННЯ. 185 3.1.

Поняття сприймання. 185 3.2. Фізіологічні основи сприймання. 187 3.3. Властивості сприймання. 188 3.4. Класифікація сприймань. 194 3.5. Складні форми сприймання. 196 3.6. Ілюзії сприймання. 202 ТЕМА 4. ПАМ’ЯТЬ. 213 4.1.

ПОНЯТТЯ про пам’ять. 213 4.2. Теорії пам’яті. 215 4.3. Види пам’яті. 220 4.4. Характеристики пам’яті.

226 4.5. Процеси пам’яті.

227 4.5. Індивідуальні особливості пам’яті та її розвиток. 241 ТЕМА 5. МИСЛЕННЯ. 244 5.1. Поняття мислення. 244 5.2. Головні характеристики мислення. 248 5.3. Передумови виникнення мислення у філо- та онтогенезі. 252 5.4. Форми мислення. 255 5.5. Мислення як процес розв’язання задач. 259 5.6. Види мислення. 269 5.7. Індивідуальні особливості мислення. 279 5.8. Методи моделювання творчої діяльності та формування творчого мислення. 284 ТЕМА 6. МОВЛЕННЯ. 291 6.1. Загальне поняття про мовлення. 291 6.2. Історичний розвиток мовлення та його основні функції. 294 6.3. Фізіологічні механізми мовлення. 299 6.4. Види мовлення та їх характеристика. 304 6.5. Розвиток мовлення у дітей. 307 ТЕМА 7. УЯВА.

310 7.1. Поняття уяви. 310 7.2. Фізіологічні механізми уяви. 314 7.3. Типи уяви. 320 7.4. Види уяви. 321 7.5. Психологічні механізми уяви. 325 7.6. Розвиток уяви. 327 РОЗДІЛ 3. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ. 329 ТЕМА 1. ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ. 329 1.1. Загальна характеристика. 329 1.2. Функції емоцій та почуттів. 335 1.3. Вияв емоцій та почуттів. 338 1.4.

Фізіологічні основи емоцій. 339 1.5. Форми переживання почуттів. 342 1.6. Характеристика вищих почуттів. 347 1.7. Формування емоцій та почуттів. 354 ТЕМА 2. ВОЛЯ. 357 2.1. Загальне поняття про волю. 357 2.2. Природа волі. 360 2.3. Характеристика вольових дій. 362 2.4. Структура вольового акту.

363 2.5. Вольові якості особистості. 365 2.6. Розвиток та виховання вольової активності людини. 367 РОЗДІЛ 4. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ. 370 ТЕМА 1. ТЕМПЕРАМЕНТ. 370 1.1. Поняття темпераменту. 370 1.2. Історія вчень про темперамент. 372 1.3.

Головні властивості темпераменту. 381 1.4. Характеристика типів темпераменту.

382 1.5. Проблема мінливості темпераменту. 388 1.6. Роль темпераменту в навчальній діяльності. 392 ТЕМА 2. ХАРАКТЕР. 394 2.1. Поняття характеру. 394 2.2. Вчення про характер. 395 2.3. Риси характеру. 398 2.4. Характер і темперамент. 400 2.5. Акцентуації характеру. 401 2.6. Формування характеру. 407 ТЕМА 3. ЗДІБНОСТІ. 410 3.1. Поняття здібностей. 410 3.2. Здібності та задатки. Природа здібностей. 412 3.3. Види здібностей. 419 3.4. Структура здібностей. 422 3.5. Розвиток здібностей та їх рівні. 426 ЧАСТИНА 2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ». 434 Вступ. 435 РОЗДІЛ 1. 437 ТЕМА 1.

437 ТЕМА 2.

440 ТЕМА 3. 442 ТЕМА 4. 444 ТЕМА 5. 446 ТЕМА 6. 448 РОЗДІЛ 2. 455 ТЕМА 1. 455 ТЕМА 2. 459 ТЕМА 3. 463 ТЕМА 4. 466 ТЕМА 5. 471 ТЕМА 6. 475 ТЕМА 7. 479 РОЗДІЛ 3. 482 ТЕМА 1. 482 ТЕМА 2.

488 РОЗДІЛ 4. 490 ТЕМА 1.

490 ТЕМА 2. 496 ТЕМА 3. 505 ЧАСТИНА 3. ЗАДАЧІ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ». 513 РОЗДІЛІ. 514 ТЕМА 7. 514 ТЕМА 2. 515 ТЕМА 3. 517 ТЕМА 4. 520 ТЕМА 5. 523 ТЕМА 6. 525 РОЗДІЛ 2. 528 ТЕМА 1. 528 ТЕМА 2. 530 ТЕМА 3. 533 ТЕМА 4. 537 ТЕМА 5. 540 ТЕМА 6. 543 ТЕМА 7. 545 РОЗДІЛ 3. 549 ТЕМА 1. 549 ТЕМА 2. 552 РОЗДІЛ 4. 558 ТЕМА 1. 558 ТЕМА 2. 561 ТЕМА 3. 566. Архивы с книгой под паролем. Стоимость пароля — 25 грн. Для получения пароля свяжитесь с нами и сообщите номер этой книги — 329.

После этого проведите оплату одним из предложенных ниже способов, и в течение 1‑2 минут после получения денег мы сообщим Вам пароль или просто вышлем книгу без пароля на Viber, Telegram или e-mail — на Ваш выбор. Архіви з книгою під паролем. Вартість пароля — 25 грн. Для отримання пароля зв’яжіться з нами і повідомте номер цієї книги — 329. Після цього здійсніть оплату одним із запропонованих нижче способів, і протягом 1‑2 хвилин після отримання грошей ми повідомимо Вам пароль чи просто вишлемо книгу без пароля на Viber, Telegram або e-mail — на Ваш вибір. Всі книги на даному сайті є власністю шановних авторів і призначені виключно для можливості ознайомлення перед придбанням друкованого видання. Всі матеріали електронної бібліотеки були одержані з відкритих джерел.

Практика показує, що абсолютно нереально розшукати всіх правовласників для отримання згоди на всі розміщені на сайті матеріали, але ми готові у найкоротші терміни прибрати з відкритого доступу матеріали у разі отримання обґрунтованих вимог законних правовласників. Всі претензії приймаються за адресою: librariu@gmail.com. Користувачі сайту зобов’язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали. РИТМИКА (от греч. RHYTHMOS — порядок движения) — ритмическое воспитание, педагогические системы и методы, построенные на сочетании музыкальных (художественных) форм и пластич. «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» ТЕОРИЯ -, раздел совр. экон науки, изучающий процессы накопления и использования качественных характеристик людских ресурсов, в более узком смысл. АМПЛИФИКАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ — всемерное использование потенциала возможностей психического развития личности на каждой возрастной стадии за счет совершенствования соде. Личностно ориентированное обучение — (ЛОО) — новационная для конца ХХ века образовательная технология, основанная на идеях целостного подхода к развитию личности, ее культур. КРАТКОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ — описание, в состав которого входят только обязательные элементы библиографического описания документа, необходимые для его индексации. ПЕССИМИЗМ (от лат. PESSIMUS — наихудший) — мироощущение или умонастроение, в основе которых лежат убеждения в господстве зла в мире и в человеке, неверие в установление. Профессиональная компетентность — умения применять свои знания и умения на практике, используя при этом все свои умственные, психологические и даже физические возможности. КОСТОМАРОВ Виталий Григорьевич — (р.

3.1.1930, Москва), языковед, акад. РАО (1933,. ч. АПН СССР с 1985), дер филол. наук (1971). Окончил филол. ф-т МГУ (1952) и МГПИИЯ. Область профессиональной деятельности — Совокупность объектов профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении БЕХТЕРЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ — (1857 — 1927) — русский невропатолог, психиатр, физиолог, психолог, создатель в 1885 г. первой в России лаборатории экспериментальной пс. Модульная система (обучения) — (modular system) — система обучения, в которой учащийся последовательно изучает (в том числе по собственному, но ограниченному правилами. Обучение путем заучивания — обучение, при котором все знания поступают обучаемому в явном виде, из внешнего источника; при этом от обучаемого требуется их запоминани. КУРСОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ — применяется в высш.

и ср. спец. узаведениях. Осн.

на строгом графике упроцесса, распределении всех удисциплин, производств.

пра. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ — вид групповой совместимости, отсутствие которой резко снижает эффективность групповой деятельности и может приводить к конфликтам. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЦЕДУРА — определенный комплекс познавательных средств и приемов, а также вопросы организации исследовательской деятельности (программа исследов. СЕНЬКО Юрий Васильевич (р. 1941) — д-р педагогических наук (1988), профессор (1989), действительный член РАО (2001; член-корреспондент с 1992; Отделение философ. ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович — (1893-1984) — основатель ОПОЯЗа, формалист во взглядах на преподавание литературы. (Ланин Б.А. Литературное образование в XIX -. Дистанционное образование — процесс приобретения знаний и навыков с помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных технологий, обеспечи. КАРЕЕВ Николай Иванович — [24.11(6.12). 1850, Москва, — 18.2.1931, Ленинград], историк, педагог и методист, поАН СССР (1929; ч.-к. Петерб. АН с 1910). ОконКРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ — (оперативная память). Подсистема памяти, обеспечивающая оперативное удержание и преобразование данных, поступающих из органов чувств и из. Религиозное воспитание — это воспитательная система, основанная на догматах какой-либо одной конкретной религии. Через воспитательное воздействие религия проника. Faculty of Pedagogical Education. Academics. Психологія загальна, вікова та педагогічна (ПО (013) 2018) Curriculum. Course description. Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 013 «Початкова освіта». Предметом вивчення навчальної дисципліни є психіка та психічні явища як окремої людини, так і таких, що спостерігаються у групах, пояснення фактів, закономірностей і механізмів виникнення, вияву та розвитку психіки людини; розуміння неповторності людської індивідуальності; вікова динаміка психіки людини, закономірності та факти розвитку психічних процесів і психічних властивостей особистості на різних етапах її індивідуального життя; психологічні закономірності навчання і виховання; вивчення рушійних сил індивідуального розвитку людської психіки, закономірностей перебігу від попереднього до наступного, від нижчих до вищих, визначення індивідуально типологічних відмінностей у психічному розвитку дітей, підлітків, молоді, дорослих; пізнавальна діяльність та розумовий розвиток учня, закономірності формування особистості як свідомого суб’єкта пізнання, спілкування та праці. Змістовий модуль 1. Вступ до психології загальної, вікової та педагогічної. Психологія особистості. Мета та завдання навчальної дисципліни Метою викладання навчальної дисципліни є: отримання і засвоєння знань студентами в галузі психології загальної, вікової та педагогічної щодо закономірностей й механізмів функціонування людської психіки, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті психологічні знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент вищої школи-майбутній фахівець дошкільного навчального закладу повинен відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і особистісним вимогам. формувати науковий світогляд студентів, засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї загальної психології, вікової та педагогічної в контексті сучасної психологічної думки; набути теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про людину, вивчити пізнавальні психічні процеси, засвоїти знання про емоційно-вольову сферу, вивчити індивідуально-типологічні особливості особистості, отримати знання про вікові періоди розвитку психіки, сформувати необхідний і достатній рівень знань про учіння та виховання, набути студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну взаємодію та навчальний процес.

стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку етапи розвитку психологічної науки методи психологічного дослідження психіки людини; природу та сутність психіки людини свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні особливості сутність особистості людини основні теорії особистості прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості психологію пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам’яті, мислення, мови. мовлення, уяви та уваги закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв’язок основні закономірності формування та розвитку психіки людини етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та засоби пом’якшення їх протікання сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін психіки напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку психологічні вимоги до особистості педагога сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів у сучасних умовах основи профорієнтаційної роботи в старшій школі.

самостійно працювати з науковою літературою вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію складати програму конкретного психологічного дослідження визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки активізувати знання психології при вивченні інших психологічних дисциплін на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога володіти навичками діагностики вікових змін у особистості встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів особистості, які зумовлені віковими змінами використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на сучасному етапі розвитку науки і суспільства діагностувати готовність дитини до школи діагностувати рівень особистісного розвитку школяра розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору індивідуального підходу моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки забезпечувати профорієнтаційне самовизначення школяра діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні з дорослими і однолітками формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Recommended Literature. Вікова і педагогічна психологія: НавПосіб. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. –.: Каравела, 2006. – 344.

Власова О.І.

Педагогічна психологія: Навпосібник –.: Либідь. 2005. – 400. Конел Уільям. Підліток. Благочинне видання. Видається коштом отця Івана Шевціва. 1996. – 95. Кутішенко.П., Ставицька.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: Навпосіб. –.: Каравела, 2009. – 448. Максименко.Д. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.]. –.: Форум, 2002. Партико Т.Б. Загальна психологія: підрудля студ. вищ. навзакл. Т.Б. Партико. –.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416. Психологическое обследование младших школьников.Л. Венгер, Г.А Цукерман. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. – 159.

Психологія: Підручник Під ред.

Ю.Л. Трофімова, 3-те видання., стереотипне.

–.: Либідь, 2001. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: –.: Академвидав, – 360с. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навпосібник –.: Академвидав, 2007. – 427. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка Вікова психологія. Навпосіб. –.: Центр учбової літератури, 2012. – 384.

Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А. Педагогічна психологія. – Київ «Центр учбової літератури», 2012. – 168. Хьелл Ларри, Зиглер Дэниел. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. Перевод.Меленевской.Викторовой, 1992; СПб.: Питер Пресс, 1997. Терминологическая правка.Данченко.: PSYLIB, 2006 [електронний ресурс] Режим доступу: www.psylib.org.ua/books/hjelz01/index.htm Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологія: як допомогти собі та іншим. Рекомендовано Міністерством освіти України. Київ. «Наукова думка». 2000. 191.

Абрамова Г Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. ‑ 4-е изд., стереотип.

‑ М.: Издательский центр “Академия”, 1999. ‑ 672. Амосов Н.М., Никитина Л.А., Воронцов.Д. Страна детства. Сборник. – М.: Знание, 1991. Берн Эрик. Игры. В которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют игры. Психология человеческой судьбы: Пер. с англ./Общ. Ред. М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. Бернс Роберт. Развитие Я-концепции и воспитание. Общая редЯ. Пилиповского.

– Москва: «Прогресс» ‑ 1986. – 424. Болтівець.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика: Монографія. ‑.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», – 302. Браун-Галковська Марія. Домашня психологія: Подружжя, діти, родина Пер. з польськ. З. Городенчук. – Львів: Свічадо, – 176. Варій М.Й. Психологія особистості: Навпосібник. –.: «Центр учбової літератури», 2008. – 592.Введение в психологию. Под общ. ред. проф. Петровского. – М., Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки. –. – 2009 Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч.посіб. –.: Центр учбової літератури, 2011. – 112. Вилюнас.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М.: изд-во МГУ, 1990. Вікова та педагогічна психологія: Скрипченко,Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчукта ін. –.: Просвіта, 2001. Возрастные и индивидуальные различия памяти. Под редА. Смирнова. М., «Просвещение», 1967. – 300. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. Под редБ. Эльконина. Т.В. Драгуновой. – Москва: Издательство «Просвещение», 1967. – 360. Гамезо М.В., Домашенко.А. Атлас по психологии: Информ-метод. материалы к курсу «Общая психология»: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1986. – 272. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1: Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – 496. Додонов Б.И. в мире эмоций: Политиздат Украины, 1987. – 140. Дрозденко.С. Загальна психологія в таблицях і схемах. –.: ВД «Професіонал», 2004. – 304. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб: Издательство «Питер», – 512.

Єрмолаєва М Психология развития. – М.: Московский психолого-социальный институт, НПО МОДЭКГод, – 376. Ершов. Взгляд психолога на активность человека. Москва: «Луч» ‑ 1991.

– 156. Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч.посібник. –.: МАУП, 2002. – 104. Занюк.С.Психологія мотивації: НавПосібник. –.: Либідь, 2002. – 394.

Занюк.С. Психологія мотивації та емоцій: – Луцьк: Волинський держ. ун-т, ім. Л. Українки, 1997. Зарудная.А. Эмоции и чувства // Психология: учебник. – Минск, 1970. Изард.

Психология эмоций. – СПб.: Питер, Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2002.

Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини.

Мет. мат. за У.О. Корнієнка. Л.– 1999. Казарновська Г.Б. Долина О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Зб.

Завдань. –.: Вища школа, 1990. – 142. Китаев-Смык Л.А. Психологическая антропология стресса. ‑ М.: Академический Проект, 2009.

‑ 943. Kozielecki I. Koncepсje psychologiezne czlowieka.

Варшава, 1977. Клейнман П. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! Пол Клейнман. [Переклад з англійської Юлії Кузьменко]. – Харків. – Видавництво: «Клуб свмейного дозвілля». – 2016. – 240.

Кон.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 255. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1980.

– 192. Крайг Г. ‑ 9-е изд. ‑ СПб.: Питер, ‑ 940 с: Крутецкий.А. Основы педагогической психологии. М.: «Прсвещение», 1972. Крутецкий.А.

Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.

– 352. Кузікова.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: НавПосібник.

– Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. Лебединская.С., Райская М.М., Грибанова Г.В.

Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психологическая характеристика «трудных» подростков Науч.-исслед. ин-т дефектологии.

Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. Лурия.Р. Мозг человека и психические процессы.

В 2– М., 1970. Маркова.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие – М., Изд-во Просвещение, 1983. – 96. Маслоу. Мотивация и личность. 3-е изд. Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 2008. Мухина.С. Детская психология: Учеб. для студ. ин-тов Под Л.А. Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. 1985. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: 3-є вид., випр. –.: Вища шк., 2004. Наугольник Л.Б. Психологія стресу. Курс лекцій – Львів: Ліга- Прес, 2013. – 130. Обуховский Казимеж. Психология человеческих влечений. с польского.И. Могилёва. Под Б.М. Сегала. ‑ Москва: Издательство «Прогресс». – 1971. – 238.

Общая психология: Учеб. для студентов ин-тов Под редВ. 2-е изд., доп. и перераб. М., 1976. – 479. Основи психології Під заг. Киричука,.А. Роменця. –.: Либідь, Вікова психологія: підручник Р.В Павелків.

–.: Кондор, 2011. – 469. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. – М.- х, 1932. Практикум зпсихології. Під Г.Г. Бикової. – Львів: ВО «Виша школа», 1975. – 185. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов ин-тов.А. Алексеев,.А. Архипова,.Н. Бабий и др.; Под редИ.

Щербакова. М.: Просвещение, 1987. Психологія. З викладом основ психології релігії. Під о. Юзефа Максекона. з пол. Т. Чорновіл – Львів: «Свічадо», 1998. – 320. Психологія особистості: Словник-довідник за редакцією П.П. Горностая, Т.М.

Титаренко. –.: Рута, 2001. Reykowski Janusz. Z zagadnień psychologii motywacji. – Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne. – Warszawa. – 261 c. Розов.І. Адаптивні антистресові психотехнології: Навпосібн. –.: Кондор, – 278. Рубинштейн.Основы общей психологии: В 2 т. – М., – 1989. Савчин М. Якщо бажаєш щасливим бути.

‑ Дрогоби1994. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності М. –.: Либідь, 2003. – 376. Фопель. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Личность. Способности. Отношение к телу. – Питер: Спб. 2010. – 216. Фрейд Зигмунд. Толкование сновидений. ‑ Донецк: Видавнитцтво «Триада» 1998.

Хорни Карен. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза. оформление обложки. Лурье – СПБ.: Лань, 1997. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под редИ. Ильясова,.Я. Ляудис. – М., Изд-во Моск. ун-та. 1980, 292. Шевченко О.Психологія кризових станів.: Навпосібник О.Шевченко. –.: Здоров’я, 120. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для 2-е изд. ‑ М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга. – ‑ 768. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008. – 256. Психология стресса. – М.Изд-во Эксмо, 2008. – 304., ил. Якобсон П.М. Психология чувств. Изд-во АПН РСФСР Москва. – Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. –., 1993. Інформаційні ресурси Під Трофімов а ‑ westudents.com.ua/glavy/79955-peredmova.html Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія ‑ westudents.com.ua/glavy/78975-35-psihologchna-harakteristika-pedagogchno-maysternost-stilv-pedagogchno-dyalnost.html Селье Ганс. От мечты к открытию [електронний ресурс]: bookz.ru/authors/sel_e-gans/distree/page-2-distree.html: Що таке стреси і як їх долати Сененко Світлана «Дзеркало тижня» №12, 29 березня 2008, 00:00 [електронний ресурс] scho_take_stresi_i_yak_yih_dolati-53263.html. Materials. Faculty of Pedagogical Education.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз