портфоліо класного керівника

класного портфоліо керівника.

Розробка «» Матеріали щодо запобігання дитячому травматизму, бесіди з правил дорожнього руху, облік проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності. Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності. Виховні години проводяться один раз на тиждень у певний день. Тематика спілкування з учнями заздалегідь планується, однак поточні події у класі, школі, місті, державі можуть підказати тему незаплановану раніше. Рівень навчальної мотивації учнів класу (динаміка підвищення якості знань, ефективності роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, активності учнів у позаурочній діяльності). Рівень розвитку класного колективу (згуртованість, активність, ініціативність, виховний вплив колективу на його членів, рівень розвитку громадської думки). Високий рівень володіння уміннями та навичками класного керівника (уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати та зробити висновки). Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий. У класі навчалось 27 учнів, з них 10 дівчаток та 17 хлопців. З дітьми працюю перший рік. Матеріальне становище багатьох сімей середнього та достатнього рівня. У класі є діти з різних категорій сімей: Більшість дітей виховуються у сім’ях, де панують взаєморозуміння та злагода. У спілкуванні з вчителями та дорослими учні намагалися проявляти вихованість і тактовність. У цілому діти чуйні одне до одного, у класному колективі почувають себе комфортно. Більшість дітей має високий навчальний потенціал і хороші здібності до навчання. Дисципліна в класі на уроках задовільна. Колектив класу діяльний, життєвий, енергійний. Основною метою виховної діяльності було виховати у дітей любов до навчання, створити умови для засвоєння нових знань, розвитку творчих здібностей, сприяння адаптації учнів при переході до нових умов навчання у середній школі, прищеплювати позитивне ставлення до своїх однолітків та до різних навчальних дисциплін. З метою формування турботливого ставлення одне до одного і формування інтелектуального потенціалу учнів, розвивалася етична поведінка,яка проявлялася в стосунках класного колективу. Проводилися тестування на виявлення рівня адаптації учнів до нових умов навчання у середній школі, анкетування на вивчення особистісних якостей учнів « Я і мій темперамент», « Мій характер», « Мій ідеал поведінки людини». Проводилися години спілкування на різну тематику: « Посієш звичку – пожнеш характер», « Я люблю свою країну», « Нехай панують на землі добро та справедливість», « Моє село в майбутньому», « День святого Валентина. Історія виникнення свята», « Я проти насильства», « Т. Г. Шевченко. Біографія та творчість», « Ми за здоровий спосіб життя», « Вчимося правильно спілкуватись», « Гармонія душі – запорука здоров’я», « Книга – джерело духовної культури», « Всі народи живуть у мирі та злагоді», « Наша екологія – наше здоров’я». Були проведені різноманітні конкурси, спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей та естетичних поглядів на оточуючий світ: конкурс малюнків « Наша Земля в майбутньому», складання відгуку про улюблену книгу. Проводилася робота по формуванню громадської активності учнів: учні приймали участь у загальношкільних акціях, святах, конкурсах. Була розпочата робота з формування активної моральної життєвої позиції: година спілкування « Що таке мораль та моральна поведінка», « Скажи хто твої друзі, я скажу хто ти», тренінги « Моє оточення – моє життя» та « Кожна людина неповторна особистість». Проводилася робота спрямована на формування ціннісного ставлення до прав та обов’язків громадянина України: тренінг « Конвенція ООН про права дітей», година спілкування « Права та обов’язки учня». У роботі з батьками були впроваджені такі форми роботи, як батьківські збори та всеобуч « Вчимося розуміти потреби своєї дитини» та « Світ дитини у просторі світу дорослих», які підтримували ідею про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини. Були проведені індивідуальні бесіди та консультації з батьками з приводу діагностики рівня адаптація та перебігу адаптивних процесів під час навчання у середній школі. Недоліками у роботі з батьками стало недостатнє порозуміння з деякими батьками, що стало перешкодою на шляху розвитку та розкриття особистості учня у шкільному середовищі. Уся виховна робота, що була проведена на протязі першого року співпраці педагогічним колективом, батьками та керівництвом школи сприяла кращому перебігу адаптаційного періоду під час переходу до нових умов навчання у середній школі та формуванню правильної життєвої позиції у дітей. Учні вдосконалюють свої навички, направлені на саморозвиток, самовдосконалення та самореалізації в шкільному середовищі. Діти зрозуміли важливість тримати відповідь за свої вчинки та слова. Під час навчання у 5 класі учні навчилися швидко адаптуватися в змінних життєвих ситуаціях, вміють працювати у колективі, приймати самостійно рішення в деяких проблемних ситуаціях.

На протязі року ми розпочали виховну роботу, яку будемо продовжувати в майбутньому і надіюсь наша праця буде продуктивною та результативною.

З дітьми працюю другий рік. У класі є так званий „резерв” – це учні, що мають декілька оцінок середнього рівня знань, але працюють над їх виправленням Іванова О., Маркова Г., Атанасова., Іовчева Т. Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом. Протягом одного року я веду виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні та нетрадиційні форми та методи роботи класного керівника. Для цього використовую: елементи превентивного виховання, бесіди, диспути, залучаю до виховної роботи батьків та громадськість. Як класний керівник багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила виховні години, бесіди та диспут на дану тематику. Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розливальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі виховні технології як: Значну увагу приділяю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру: (чесність, порядність). З цією метою щоденно провожу бесіди та роз»яснювальну роботу, прагну обговорити кожен маленький чи великий інцидент, що трапляється у класі та спонукаю своїх вихованців до адекватних висновків щодо даної ситуації. Формую екологічну культуру школярів, залучаючи їх до організації та проведення таких заходів: насадження дерев, прибирання території та класного приміщення, проведення бесід та рольових ігор з молодшими школярами. Взаємовідносини класного керівника і учнів класу на достатньому рівні. Діти мене розуміють, підтримують, прислухаються до зауважень та порад. В цілому клас характеризується позитивно. Учні класу незалежні, доброзичливі у спілкуванні, емоційно-відкриті. До них достатньо добре ставляться учителі-предметники, вважаючи їх перспективними. Клас із достатнім рівнем вихованості, „важких” та схильних до правопорушень дітей (П.І.) Найбільше проблем з дисципліною має Желязкова Наталя та Мержан Євген. Ефективною роботою з проблемними дітьми є заохочення їх до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою. В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан виховання у сім’ї. Адже робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. У моєму класі є 5 неповних сімей та сімей, але на навчанні та поведінці дітей це не відображається. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює з адміністрацією школи. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому. У роботі з батьками використовую в основному індивідуальні бесіди, які не обмежені часовими рамками. Проводжу батьківські збори, які відвідують більшість батьків. Під час батьківських зборів моделювала педагогічні ситуації, які б допомогли батькам розв’язувати родинні конфлікти, що виникали під час спілкування дітей з батьками. У практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини, для цього є використовую родинні свята, поїздки. Так цього року ми з батьками організували дітям: день 23 лютого та 8 березня, новорічне свято та інше. Правильно складене — крок до успіху. Для презентації досвіду своєї діяльності необхідно сформувати . У ньому можна побачити результати роботи з класним колективом, досягнення і невдачі, систематизувати наявні напрацювання, архів. Воно надасть можливість поділитися накопиченим досвідом з колегами, продемонструвати свою майстерність, створити рекламу своєї діяльності. Види . простота редагування матеріалу; зручне додавання, наповнення новими результатами, діагностиками, методичними матеріаламі; довготривале храненіе; великий вибір різних варіантів оформлення. Паперовий варіант також непоганий. Його в будь-який момент можна прочитати без додаткових технічних пристроїв. Для багатьох, гортати сторінки записів набагато приємніше і цікавіше, ніж розглядати презентації або електронні книги. Розділи портфоліо. Кожна авторська робота складається індивідуально.

У ній виражено майстерність і креативність автора. Однак є деякі загальні правила, які повинні обов’язково дотримуватися педагогами. У стандартний шаблон обов’язково включаються розділи: відомості про здобуту освіту, часу, вигляді підвищення кваліфікації, стажі роботи; відомості про класному колективі (психологічна та педагогічна характеристика учнів класу, склад і структура самоврядування учнів) ; володіння методиками і прийомами педагогічної діяльності; планування виховної роботи; методична робота, участь у семінарах, презентаціях, конкурсах професійної майстерності, методичних виставках; особисті досягнення, досягнення воспітанніков; кращі розробки позакласних заходів; система роботи з батьківською громадськістю, склад батьківського активу класу; аналіз результативності діяльності; перспективний план виховної та профілактичної роботи. Молодий класний керівник може мати невелике портфоліо. Однак у ньому можна буде побачити перспективи, шляхи, способи досягнення цілей виховання. У середній ланці, коли наповнюється 7 класу, можна аналізувати результати виховної роботи. У ньому також вказуються заходи щодо проведення корекції діяльності. До випускного класу показує всі етапи виконаної роботи з формування громадянина своєї країни. Додаткові вимоги до портфоліо. У роботі будь-якого класного керівника головне — це перемоги його учнів. Важливо все зафіксувати, врахувати, проаналізувати навіть маленькі перемоги і досягнення. Грамотно складене портфоліо дозволяє вчасно скорегувати роботу, забезпечує моніторинг професійної діяльності, стимулює вчителя до саморозвитку.

Структура . 1. « Портфоліо » — це документ, в якому накопичуються матеріали, що свідчать про індивідуальні досягнення класного керівника.

2. — альтернативний спосіб контролю, орієнтований на підвищення ефективності виховного процесу та вдосконалення майстерності педагогів, що дозволяє усвідомлено і обґрунтовано прогнозувати і реалізовувати індивідуальний освітній маршрут підвищення рівня їх професійної компетентності. 3. ^ Об’єктом портфоліо є якість і ефективність діяльності класного керівника щодо створенню сприятливих психолого-педагогічних умов для розвитку кожної дитини. 4. Мета ведення « портфоліо » : отримання більш повної інформації про діяльність класних керівників; виявити особистий вклад класного керівника у розвиток позитивного освітньо – виховного середовища навчального закладу; через презентацію досягнень визначити рівень професійної майстерності класних керівників; проведення моніторингу особистісного розвитку класних керівників. 5. Завдання ведення портфоліо : забезпечити поєднання адміністративного контролю з самоконтролем учасників педагогічного процесу; надати підтримку класним керівникам та їх професійній самореалізації; створити умови для здійснення зворотнього зв’язку, оперативної допомоги класним керівникам в подоланні професійних ускладнень; створити банк даних про діяльність кожного класного керівника по організації виховного процесу в класному колективі; підстава для атестації вчителя та освітньої установи; 6. За поповнення портфоліо відповідає класний керівник. 7. Контроль за діяльністю класного керівника по оформленню, поповненню та веденню портфоліо здійснює заступник директора з виховної роботи. розділ Загальні відомості про класно го керівник а : прізвище, ім’я, по батькові, рік народження; освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом); стаж роботи на посаді класного керівника; розділ Вдосконалення і розвиток професійної майстерності класного. Продовження додатку 2 підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів); дипломи різних конкурсів; використовувані педагогічні методики (програми і технології виховання); банк педагогічних знахідок (розробки заходів, класних годин, форм, методів і прийомів виховної діяльності, спрямованої на розвиток індивідуальності дітей); діагностика розвитку класного колективу; участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах, виступи на семінарах, засіданнях методичного об’єднання, педагогічних радах; публікації з досвіду роботи; інші документи на розсуд вчителя. 3 розділ.

Необхідні документи для ефективного здійснення класного. керівництва : Список класу. Характеристика класу. Соціальний портрет класу. Органи самоврядування класу. Листок здоров’я учнів. Аналіз виховної роботи за минулий рік. План виховної роботи на поточний рік. Робота з батьками (план на рік, тематика батьківських зборів, батьківський комітет класу). Робота з вчителями — предметниками (список вчителів-предметников, план роботи з ними). Робота з дітьми «групи ризику» і з соціально неблагополучними сім’ями. Позашкільна занятість учнів (гуртки, секції, студії). Методична скарбничка (розробки заходів доповнюються протягом року). розділ Результативність діяльності вчителя як класного керівника : результати діагностики, анкетування учнів; вивчення ефективності навчально-виховного процесу; особисті та колективні досягнення за навчальний рік (грамоти, дипломи, листи подяки і т.д.). III. Оформлення : титульний аркуш (1 розділ структури портфоліо); зміст (2, 3, 4 розділ структури портфоліо); додатки (копії грамот, дипломів, сертифікатів та ін.). IV. Використання матеріалів . . Методичні рекомендації щодо організації психолого-педагогічного супроводу дітей, які потребують додаткового захисту. Події останніх місяців, які відбуваються в Україні, вкрай складна соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим людям, так і цілим соціальним групам. Майже рік Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. Продовжуються бойові дії в Донецькій і Луганській областях, не зменшується потік біженців з окупованих Криму і Севастополя.

Десятки тисяч людей змушені покинути свої домівки і тимчасово переміститися в інші регіони нашої держави. За останніми даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. Є сім’ї, що втратили житло, своїх близьких, є поранені. За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40 % дітей віком 7-12 років та більше половини дітей віком 13-18 років стали безпосередніми свідками подій, що пов’язані з війною. Відповідно 14 % та 13 % бачили танки та іншу військову техніку, 13% та 22 % бачили бої та сутички, 4 % і 15 % побиття знайомих людей, 6% та 5% стали свідками погроз застосування зброї. Декілька дітей з опитаних бачили вбитих і поранених.

76 % дітей віком 7-12 років та 43% дітей віком 13-18 років відчували страх, коли ставали свідками вищеописаних подій. У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти: практичних психологів і соціальних педагогів, лист Міністерства освіти і науки від 25.07.2014 р. № 1/9_374 «Про стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015н.р.». Поради психолога Як підготуватись до ЗНО? Шкільні неврози Алкоголь Виступ для батьків на тему: «На краю…» Поради батькам майбутніх першокласників Про наркотики Молодіжні субкультури Методичні рекомендації з питань сімейного виховання Психологія дитини з алкогольної сім’ї Причини суїцидальної поведінки Особливості адаптації дітей до школи (рекомендації батькам) Особливості адаптації дітей до умов дитячого закладу Методичні рекомендації щодо проведення батьківських зборів (тематика батьківських зборів) Причини та наслідки вживання наркотичних речовин підлітками Тренінгові заняття по формуванню соціальних навичок для учнів 5-го класу. З приходом до школи дитині відкривається спочатку лише зовнішній, формальний бік шкільного життя. Тому першокласник старається поводитися як школяр, сидіти рівно, піднімати руку, вставати при відповіді. Але будь-яке завдання є вплетеним у ситуацію спілкування з учителем. Дитина бачить в ньому головну дійову особу, часом не помічаючи самого навчального предмета. Дитина має бачити в учителі не просто людину, котру поважають, «офіційного» дорослого, а носія навчального змісту. Інакше дитина замість мети — розв’язання задачки — намагатиметься вгадати, чого хоче вчитель, щоб догодити йому. Поведінка дитини в школі має визначатися логікою шкільного предмета та шкільного життя. Виділення предмета навчання і відокремлення його від дорослого (учителя) є центральним моментом вміння учитися. Без цього вміння дитина не зможе стати учнем у повному сенсі. Батькам бажано бути в тісній взаємодії з учителем. В інтересах дитини і ваших — підтримувати його авторитет.

Не слід обговорювати вчителя, якісь помічені вами хиби при дитині. Якщо якісь речі насторожують чи не влаштовують вас, підійдіть до вчителя і наодинці поспілкуйтеся, шукаючи шляхів порозуміння, а не конфронтації. Адже спільно з ним доведеться шукати шляхи ефективної допомоги і підтримки вашої дитини. Помиляються батьки, коли думають, що допомагають дітям, пропонуючи готові відповіді, даючи переписати чи вирішуючи задачі. Вашою метою є зрозуміти, що саме заважає дитині самостійно вирішити завдання. Можливо, обстановка, втома, перезбудження (треба заспокоїтися, почитати книгу, відпочити) або брак інформації (пошукати її разом), може, нерозуміння суті самого завдання. А для цього перш за все слід спокійно вислухати, обговорити, зрозуміти хід думок дитини, підвести до самостійного знаходження вірного рішення. Допомагати дитині, підтримуючи емоційно (пригорнути, обійняти, погладити по голові), виражаючи впевненість, що з важкими завданнями вона впорається. Помічати найменший успіх, підкреслювати навіть невелике досягнення, похвалити дитину, порадіти з нею і за неї. Не порівнювати дитину з однокласниками, не дорікати, не залякувати і не критикувати дитину, особливо в присутності інших. Розцінювати промахи як тимчасові й такі, що завжди супроводжують людину в оволодінні чимось новим в житті. Націлювати на подолання перешкод і заохочувати. Найважче дитині оволодівати письмом. Якщо до зошитів для першокласника включені завдання на штриховку — поставтесь із усією серйозністю. Це найкращий тренінг для руки, що готується до письма. Важлива не кількість літер чи рядків, а різноманітні вправи для кисті та пальчиків дитини. Це може бути і точковий масаж, і збирання камінців та каштанів, і побутова праця, пов’язана з дрібними рухами, — різати ножицями, вибирати крупу, збирати сипучі продукти, місити тісто, ліпити вареники тощо. Не слід зловживати самим процесом писання, примушувати писати на чернетці й переписувати по кілька разів. Головне — не бачити трагедії і не звинувачувати дитину за «погане» письмо. Найбільше допоможе терплячість батьків, готовність разом пройти нелегкий шлях початку нового шкільного життя. «Давай зробимо зарядку для пальчиків, а потім спробуємо написати цю літеру.

От побачиш, у нас все вийде». Ваша власна зацікавленість процесом пізнання нового стане хорошим орієнтиром для дитини. «У вас такі яскраві малюнки в підручниках, веселі зошити й цікаві завдання! Коли я вчилася, такого не було, можеш мені показати, як треба виконувати це завдання?» Ви справді багато відкриттів зробите і для себе особисто, і ця спільна радість відкриття нового так об’єднає! Тоді й діти не будуть пасивними в школі, механічно повторюючи відповіді інших учнів, вибираючи завдання, аби попростіше, а виявлятимуть інтерес до запитань вчителя і бажання знайти відповідь. Початок шкільного навчання не означає, що іграшки та ігри — це вчорашній день. Дитина має продовжувати бавитися зі своїми улюбленцями, будувати замки з піску. Саме поступове входження у нові заняття відсуне на другий план дитячу гру. Недопустимо засуджувати чи сміятися над тим, що першокласник не розлучається з іграшками.

Дуже важливим є розуміння батьками того, що в такий непростий період улюблена лялечка чи ведмедик дуже допомагають дитині пережити нові події, осмислити враження, впоратися з емоціями. Як говорити з дитиною про куріння! Ви б хотіли, щоб ваша дитина палила? Ні? Тоді починайте з нею роботу вже зараз. Психологи вважають, що малюк не закурить, якщо. — ви зважаєте на нього, поважаєте його погляди, не пригнічуєте його. Підліток починає курити, щоб продемонструвати світу, що він вже виріс: адже суспільство дозволяє курити дорослим, але не дозволяє це робити дітям. Куріння для підлітка — жест: «Я тепер дорослий!» Якщо батьки не пригнічують дитину, що дорослішає, поступово дозволяють йому все більше і більше питань вирішувати самостійно: з ким дружити, яку музику слухати, якій моді слідувати, як стригтися. у нього не буде гострої потреби доводити свою дорослість за допомогою сигарети. Безглузду підліткову манеру одягатися можна і перетерпіти заради того, щоб син не закурив. — ви використовуєте будь-яку життєву ситуацію, щоб показати своє ставлення до куріння. Будь-яку історію, побачену по ТБ або почуту по радіо, з якої явно видно, що куріння шкодить, прокоментуйте, розставте акценти. Це тільки здається, що діти не сприймають те, що при них говорять. Насправді все почуте накопичується у них в голові, як розрізнені шматочки мозаїки, а потім з цих шматочків складається єдина картина — точка зору. — ви допоможете йому стати, хоч в чомусь успішнішим і компетентнішим, ніж однолітки. Підліткові дуже важливо мати авторитет у оточуючих його друзів. Часто він починає палити, щоб здаватися в очах своєї компанії людиною досвідченою. Але якщо у нього є якесь захоплення, де він кращий за інших — краще за однокласників грає на гітарі, або катається на скейті, або розбирається в комп`ютерах, — авторитет серед друзів йому і так забезпечений. І не потрібна тоді сигарета. Значно більше шансів призвичаїтися до куріння у дітей, батьки яких палять. За розрахунками наркологів, вірогідність того, що підліток закурить вже в 12 років, сягає 80%, якщо в його сім`ї палять троє дорослих, і 40% — якщо палить хоч би одна людина. Подумайте, може, ви зважитеся кинути палити заради того, щоб син не закурив? Це буде сильний хід, підліток його оцінить. Не можете кинути?

Кайтеся. Поясніть дитині, як безглуздо ви поступили, коли вперше закурили, як слабкі ви тепер перед цією залежністю і як багато вона вам приносить шкоди. І у жодному випадку не вставайте в позу: «Я дорослий — тому мені можна, ти дитина — тобі не можна». Психологи вважають, що так ви тільки підштовхнете підлітка до куріння. Психологи вважають:можна сказати дитині, що «розвинений» Захід палить менше «нерозвинених» країн. Палити в цивілізованому суспільстві немодно. І це насправді так. У США в 1966 році, коли почалася антитютюнова національна кампанія, палило 42,6% населення країни. Зараз палить 16%. У Британії палять 27% чоловіків і 26% жінок. У Швеції — 19% чоловіків і стільки ж жінок. У нас же — 63% чоловіків. По цьому показнику ми в компанії найвідсталіших африканських країн. Але здорова мода дійде і до нас.

У США, у всіх європейських країнах вже давно не дозволяється палити в суспільних місцях і в офісах, там маса кафе і ресторанів для некурців, солідні фірми вважають за краще наймати на роботу людей, необтяжених цією шкідливою звичкою, — вони не хочуть, щоб їх співробітник пропускав по хворобі багато робочих днів, а ті, що палять хворіють частіше, давно доведено. Кар`єрний зліт курцеві в Європі і США теж не загрожує — керівник, що заходжується в застарілому кашлі курця, — це не той образ менеджера, який працював би на прославляння фірми. Навіюйте дитині: некурці — своєрідна еліта суспільства, люди вищої культури і розвиненішого інтелекту. Спробуйте разом порахувати, скільки грошей йде на сигарети в рік, і які корисні речі на ці гроші можна було б купити. Із західних країн до нас прийшов рух, коли підлітки класами підписують зобов`язання не торкатися протягом року тютюну. Називається воно «Класи, вільні від куріння». Серед тих, що стримали слово розігрується грошовий приз, який клас повинен витратити спільно.

З психологічної точки зору це дуже дієвий прийом. У компанії однолітків легше утримуватися від куріння, та і нікому спокушати, коли однокласники не палять. Варто протриматися шкільні роки, а там, дивишся, діти порозумнішають, куріння не здаватиметься їм таким бажаним заняттям і вони не почнуть палити зовсім. Якщо у вас немає можливості залучити в цей рух клас вашої дитини, спробуйте підписати з ним індивідуальний договір: він не палить рік, а ви за це в кінці року подаруєте йому бажану річ, яка коштує не менше, ніж він витратив би за рік на сигарети. Будь-яка дитина одного разу стикається з тим, що ровесники або хлопці старші за віком пропонують йому закурити. І навіть підбивають: «Боїшся спробувати? Слабак, мамусин синок!» Тому до такої ситуації підлітка краще підготувати попередньо. Промовте алгоритм відмови, щоб дитина не розгубилася, коли у дворі йому запропонують сигарету. Психологи радять відмову побудувати так: відмова + аргумент + зустрічна пропозиція.

Аргументом може бути слабке здоров`я: «Ні, спасибі. У мене на тютюновий дим алергія. Може, краще покатаємося на велосипедах?» Або бажання зберегти голову світлою: «Я не буду. У мене завтра контрольна. Ти вже всі уроки зробив?» Або вже існуючий негативний досвід: «Я пробував, мені не сподобалося. А ти можеш підтягтися на турніку 7 разів?» Зустрічна пропозиція переводить розмову на іншу тему і виключає насмішки, можливі у разі відмови закурити. Зробивши зустрічну пропозицію, ваша дитина гідно вийде з складної ситуації. Дівчатка і хлопчики, статеве дозрівання яких почалося в 11-12 років, до 16 років в 2 рази обганяють однолітків по числу тих, що палять. Вірогідність того, що вони спробують палити ще до 13 років, підвищена в 6-9 разів. Особливо ризикують дівчатка, у яких гормональна перебудова почалася незабаром після 10 років. Раннє статеве дозрівання, на думку учених, — такий могутній чинник ризику, що навіть соціальне становище батьків і клімат в сім`ї відходять на другий план.

Учені вважають, що вчителям, батькам і психологам потрібно переконувати дітей не починати палити вже з 10-11 років. 175 тисяч «тютюнових» поліцейських патрулюють в країнах Євросоюзу території шкіл і підприємств, офіси і ресторани. Курцям — штраф 68 євро. Єврокомісія дозволила керівникам фірм не брати на роботу кандидатів, що палили. Вони прокурюють в середньому 20 годин робочого часу на місяць. У американському містечку Калабасас заборонено палити скрізь, навіть на балконі власного будинку. Штраф — 500 доларів. І мешканці не ремствують, вони самі так вирішили. У Чехії некурящі клієнти страхових компаній одержують знижки при оформленні страховок. Одна австрійська компанія вирішила доплачувати тим, хто не палить, по 100 євро в місяць. У Франції теж не можна палити в громадських місцях. Кури на вулиці.

Але за кинутий недопалок — штраф 138 євро. Портфоліо «Класного керівника» Найважливіші напрямки роботи класного керівника:Вивчення особистості учня;Створення і виховання учнівського колективу;Розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля школярів;Створення необхідних умов для фізичного розвитку вихованців, збереження та зміцнення їхнього здоров’я;Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності;6. Робота з учителями;Взаємозв’язок з сім’єю, робота з батьками учнів;8. Співробітництво з позашкільними навчально-виховними закладами, громадськістю, різноманітними громадськими організаціями.9.

Планування класним керівником виховної роботи з дітьми, ведення потрібної документації. Класний керівник зобов’язаний:Здійснювати систематичний аналіз стану успішності.Організовувати навчально-виховний процес у класі; залучати учнів в систематичну діяльність класного і загальношкільного колективу, вивчати індивідуальні особливості особистості учнів. Надавати допомогу вихованцям у вирішенні їхніх гострих життєвих проблем і ситуацій. Залучати до організації виховного процесу в класі педагогів-предметників, батьків учнів, фахівців з інших сфер (науки, мистецтва, спорту, правоохоронних органів та ін.).Пропагувати здоровий спосіб життя.6. Регулярно інформувати батьків (опікунів) учнів про їхні успіхи або невдачі. Здійснювати управління діяльністю класного батьківського комітету.Контролювати відвідування навчальних занять учнями свого класу.8. Координувати роботу вчителів-предметників, які працюють у класі з метою недопущення неуспішності учнів і надання їм своєчасної допомоги в навчанні.9. Планувати свою діяльність по класному керівництву відповідно до вимог до планування виховної роботи, прийнятими в школі.10. Регулярно проводити класні години та інші позаурочні і позашкільні заходи з класом.1Вести документацію по класу (особисті справи учнів, класний журнал, перевіряти щоденники учнів), а також з виховної роботи (план виховної роботи в класі, звіти,довідки, характеристики, розробки виховних заходів тощо). Класний керівник має право: Класний керівник має право:Виносити на розгляд адміністрації школи, педагогічної ради, органів шкільного самоврядування, батьківського комітету пропозиції, ініціативи, як від імені класного колективу, так і від свого імені.Отримувати своєчасну методичну та організаційно-педагогічну допомогу від керівництва школи.Самостійно планувати виховну роботу з класним колективом, розробляти індивідуальні програми роботи з дітьми та їх батьками (опікунами), визначати норми організації діяльності класного колективу та проведення класних заходів.Запрошувати до школи батьків (опікунів) учнів з питань, пов’язаних з діяльністю класного керівника, або інших питань.Здійснювати індивідуальний режим роботи з дітьми.6.

Самостійно визначати форми планування виховної роботи з класом з урахуванням виконання основних принципів загальношкільного планування.Класний керівник має право на захист власної честі, гідності та професійної репутації в разі незгоди з оцінками його діяльності з боку адміністрації школи, батьків, учнів, інших педагогів. Класний керівник щодня:• визначає відсутніх учнів на уроках та тих, що запізнилися, з’ясовує причини їх відсутності або запізнення, проводить профілактичну роботу з попередження запізнень та пропуску навчальних занять;• організовує і контролює чергування учнів у класному кабінеті;• організовує різні форми індивідуальної роботи з учнями, у тому числі в разі виникнення девіації в їхній поведінці; Класний керівник щорічно:• оформлює особисті справи учнів;• аналізує стан виховної роботи в класі та рівень вихованості учнів протягом року;• складає план виховної роботи в класі (план класного керівника);• збирає і надає в адміністрацію школи статистичну звітність про учнів класу (успішність, матеріали для звіту за загальношкільною формою, працевлаштування випускників та ін.)Виховні заходи для учнів проводяться не менше двох у семестрі (не враховуючи класних виховних годин). Класні виховні години проводяться не менше двох разів на місяць. У відповідності зі своїми функціями класний керівник вибирає форми роботи з учнями:• індивідуальні (бесіда, консультація, обмін думками, надання індивідуальної допомоги, спільний пошук вирішення проблеми тощо);• групові (творчі групи, органи самоврядування та ін.);• колективні (конкурси, вистави, концерти, походи, зльоти, змагання та ін.• оформлює особисті справи учнів;• аналізує стан виховної роботи в класі та рівень вихованості учнів протягом року;• складає план виховної роботи в класі (план класного керівника);• збирає і надає в адміністрацію школи статистичну звітність про учнів класу (успішність, матеріали для звіту за загальношкільною формою, працевлаштування випускників та ін.)6. Виховні заходи для учнів проводяться не менше двох у семестрі (не враховуючи класних виховних годин).Класні виховні години проводяться не менше двох разів на місяць.8. У відповідності зі своїми функціями класний керівник вибирає форми роботи з учнями:• індивідуальні (бесіда, консультація, обмін думками, надання індивідуальної допомоги, спільний пошук вирішення проблеми тощо);• групові (творчі групи, органи самоврядування та ін.);• колективні (конкурси, вистави, концерти, походи, зльоти, змагання та ін.) Класний керівник щорічно: Класний керівник веде таку документацію:- Аналіз і план виховної роботи (на основі перспективного плану роботи загальноосвітнього закладу). Форма аналізу і плану виховної роботи визначається шкільним методичним об’єднанням класних керівників;- План роботи — сітка на кожний семестр; — Соціальний паспорт класу (форма встановлюється адміністрацією школи);- Результати педагогічного, соціологічного, психологічного, фізичного, медичного дослідження учнів класу;- Протоколи засідань батьківських комітетів і батьківських зборів, матеріали для підготовки батьківських зборів;- Розробки, сценарії, сценарні плани виховних заходів, що проводяться з дітьми (в т.ч. класних виховних годин);- Матеріали методичної роботи з класного керівництва;- Звіти, аналітичні матеріали. Рекомендації вчителю щодо організації навчально-виховного процесу в класі Поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом, при цьому стимулюйте їхню активність. Не відволікайтеся на незначні порушення, моралізування. Дотримуйтеся доброзичливого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавайте необхідну підтримку, відзначайте успіхи, створюйте життєрадісний оптимістичний настрій у класі. Надавайте учням можливість частіше працювати у групах – це може бути стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою і поведінки. Створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали можливість відчути себе лідерами.

6. Не принижуйте учнів, не припускайте образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпульсивність не сприяють зміцненню дисципліни й авторитету вчителя. Не виявляйте антипатій до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться згідно з вашими очікуваннями. 8. Не припускайте появи „любимчиків”, це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі. 9. Умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, тонові. Не можна вимагати від дитини те, що під силу дорослому, будьте терплячими. 10. Не соромтеся виявляти почуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю. Але не можна висміювати учнів. 1Підтримуйте контакт з учнями поза уроками, на заняттях гуртка, позакласних заходах, спільних походах.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз