тести німецька мова онлайн диплом

німецька мова тести диплом онлайн.

ЗНО з німецької мови: особливості тесту 2021 року. Тест зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови у 2021 році складається із завдань п’яти форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на визначення правильності/неправильності твердження, завдань на встановлення відповідності, завдань на заповнення пропусків у тексті і завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Результат виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», №17-32 частини «Читання», №39-43 та 49-53 частини «Використання мови» та № 59 частини «Письмо» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з німецької мови (за вибором випускника) для учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту. Результат виконання завдань всього тесту буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з німецької мови (за вибором випускника) для учнів, які вивчали предмет на профільному рівні, а також буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник ЗНО з німецької мови, правильно виконавши всі завдання №1-16, №17-32, №39-43, №49-53 та № 59, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація для учнів, які вивчали німецьку мову на рівні стандарту, дорівнює 56 тестовим балам. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей. Тест містить 16 завдань цієї форми (№1-6 та №12-16 – з трьома варіантами відповідей, № 22-26 – з чотирма варіантами відповідей), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження. У завданнях пропонується визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого чи прочитаного. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку. Тест містить 5 завдань цієї форми (№ 7-11), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив варіант відповіді в бланку відповідей. Тест містить 11 завдань цієї форми (№ 17–21, № 27–32), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із наведених варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив варіант відповіді в бланку відповідей. Тест містить 26 завдань цієї форми (№ 33-58), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 59). Завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б. а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. c. Використання лексики (лексична наповнюваність, правильність уживання лексичних засобів): 0, 1 або 2 бали. d. Використання граматики (правильність уживання граматичних засобів): 0, 1 або 2 бали.

Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії «Змістове наповнення (а1, а2, а3)», то в такому випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій «с. Використання лексики» або критерій «Використання граматики», то в такому випадку завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється в 0 балів. Якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримує 0 балів за один з критеріїв «Змістове наповнення (а1, а2, а3)», то за критерій «с. Використання лексики» роботу оцінюють в один бал. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і оцінюється в 0 балів. Відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов обсяг письмового висловлювання має складати не менше 150-180 слів (відповідно до рівня В1) і 180-200 слів (відповідно до рівня В2) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Зміст тесту ЗНО з німецької мови визначений на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови, що містить вимоги щодо практичного володіння читанням, лексичним та граматичним матеріалом, а також письмом. Німецька мова: вчимо мову для ЗНО та не тільки. Вчити мову тільки для того, щоб здати зовнішнє тестування – невдала мотивація, хоча і мотивація. Ті 2500 абітурієнтів, які склали ЗНО з німецької мови 2019, навряд чи вчили граматику, клали під подушку німецько-український словник, писали листи та твори на німецькій, проходили десятки тестів лише для того, щоб скласти цей страшний іспит і забути про мову. Німецьку як другу іноземну в Україні вибирають майже 50% учнів та студентів. Серйозний факт, який змушує повірити в перспективи її знання. ЗНО з німецької мови 2020. Яке воно? Декілька слів про тести.

Загалом – це 54 завдання, які поділяються на наступні типи: завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16); завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10); завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42); завдання з розгорнутою відповіддю (№ 43). Тести пишуться 2,5 години. Цілком достатньо часу, якщо навчитись його контролювати. Окремо хочеться сказати ще декілька слів про так званий твір.

Частіше всього потрібно написати лист другу. Ніби просто. Складність в тому, що потрібно охопити все, що вимагається в умові цього завдання, навести аргументи, приклади.

Звичайно, писати без помилок. Для цього гарно ознайомтесь з критеріями оцінювання цього завдання. А ми маємо ще й готові шаблони в поміч. Готуємось до ЗНО з німецької мови разом. До ЗНО зараз легко готуватись онлайн. Кліки «мишкою» позбавляють зайвих втрат часу на пошуки потрібних підручників, таблиць чи вправ. Про готові онлайн тести, які є й у нас, годі говорити. Хто зна, можливо, через декілька років не потрібно буде їхати в пункт тестування, а можна буде вдома складати ЗНО 🙂 Якщо цікавлять питання чи не вдається щось знайти, раді запропонувати наш форум на допомогу. Реєструйся і менше, ніж за хвилину підготовка до ЗНО з німецької мови в тебе під рукою. На додачу — цілий розділ з порадами, підручниками та різними «корисностями». Однак хотілось би застерегти: часто наявність необхідних ресурсів та матеріалів дає відчуття завершеності підготовки. Пошук всього необхідного – це лише один з етапів правильної підготовки. Готуйся, забувши про ЗНО. Викладачі та експерти ЗНО радять готуватись до тестування, однак забуваючи про нього. Мова краще всього вивчається мимовільно, коли процес захоплює і ти не зважаєш на час. Мабуть, на щастя, тести не перевіряють вимову та «навичку слухання» (хоча через це певною мірою втрачається повнота оцінки володіння мовою). Але для тебе як для абітурієнта – це полегшення, бо поставити вимову за місяць та навіть за два практично неможливо. Німецька мовТест ЗНО-2017. Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (німецька мова) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121). 1. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, 11–16).

Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей. 2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь в бланку відповідей. 3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей. 4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б. Дане тестове завдання не представлено в онлайн-тесті, оскільки не передбачає автоматичного оцінювання. З текстом завдання ви можете ознаймитися у матеріалі до тесту та потренувати його написання самостійно. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з німецької мови, – 56. Зважаючи на те, що у даному тесті не передбачено виконання завдання з розгорнутою відповіддю, максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 42 бали. ПриміткТестове завдання з розгорнутою відповіддю не представлено в онлайн-тесті, оскільки не передбачає автоматичного оцінювання. Тест «Німецька мова» ЗНО-201Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додатки № 3 і 3.3 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.). У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали. Якщо абітурієнт отримує оцінку 0 тестових балів за критерій. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 тестових балів за критерій. Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз