умови виникнення та припинення горіння відео для учнів

горіння умови припинення відео учнів для та виникнення.

Презентація «Умови виникнення та припинення горіння» Презентація містить матеріали до теми «Оксиген. Кисень» до уроку «Умови виникнення та припинення горіння». Крім цього, цю презентацію можна використати вчителям Основ здоров’я. Для виникнення горіння необхідна наявність в одному місці та в один час трьох компонентів, так званий трикутник вогню: горючої речовини, окисника (кисню) та джерела запалювання. Крім того, горюча речовина має бути нагрітою до необхідної температури та знаходилась у відповідному кількісному співвідношенні з киснем, а джерело запалювання мало необхідну енергію для запалювання. Так, сірником можна запалити аркуш паперу, а дерев’яну колоду — неможливо. Горючими речовинами вважаються речовини, які у разі дії на них високих температур, відкритого полум’я чи іншого джерела запалювання можуть займатися і в подальшому горіти з утворенням тепла та випромінюванням світла.

До горючих речовин належать: дерево, папір, тканини, більшість пластмас, природний газ, бензин, гас та інші речовини в твердому, рідинному, газоподібному стані.

Як правило, найбільш небезпечними у пожежному відношенні є горючі речовини в газоподібному стані. Є чотири основні способи припинення горіння: ізоляції горючих речовин або окисника (повітря) від зони горінняохолодження горючих речовин або зони горіння розбавлення повітря чи горючих речовинхімічного гальмування (інгібування) реакції горіння. Вода — найбільш розповсюджена, дешева та легкодоступна вогнегасна речовина. Потрапляючи в зону горіння, вона інтенсивно охолоджує речовини, що горять, збиває своєю масою полум’я, змочує поверхню горючої речовини та, утворюючи водяну плівку, перешкоджає надходженню до неї кисню з повітря. Пара, що утворилася розбавляє повітря, знижуючи тим самим концентрацію кисню, що призводить до припинення горіння. Не можна гасити водою об’єкти, устаткування, що знаходяться під напругою, оскільки вода є електропровідною. Вода вступає в хімічну реакцію з лужними, лужноземельними металами, їх карбідами, що може призвести до вибухів та збільшення пожежі. Не можна гасити водою легкозаймисті рідини бензин, гас, толуол та ін., оскільки вони спливають та продовжують горіти на поверхні води, збільшуючи тим самим осередок пожежі. Не можна гасити водою цінне устаткування, бібліотеки, музеїї і т. п. тому що, вода може викликати значне псування деяких матеріалів. Піна широко застосовується для гасіння легкозаймистих рідин, її вогнегасна дія полягає в тому, що покриваючи поверхню речовини, яка горить, вона обмежує доступ горючих газів та парів у зону горіння, ізолює речовину від зони горіння та охолоджує найбільш нагрітий верхній шар речовини, перешкоджає доступу повітря. На практиці застосовують два види піни: хімічну (вогнегасники) та повітряно-механічну. Інертні та негорючі гази (вуглекислий газ та азот) знижують концентрацію кисню в осередку пожежі та гальмують інтенсивність горіння в закритому приміщенні. Інертні та негорючі гази застосовуються, як правило, для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, твердих речовин та матеріалів, устаткування під напругою, а також у випадках, коли застосування води чи піни не дає дієвого ефекту. Вогнегасні порошки являють собою мілко подрібнені мінеральні солі з різними добавками. Вони характеризуються високою вогнегасною спроможністю та універсальністю щодо сфери застосування. Вогнегасні порошки можна використовувати для різно­манітних способів пожежогасіння, в тому числі для інгібування та подавлення горіння вибухом. Пам’ятка про правила поведінки дітей при пожежіВ першу чергу, незважаючи ні на що, слід зберігати спокій і уважно слухати дорослих, які перебувають поряд. Якщо навколо дуже багато диму, необхідно закрити обличчя вологим носовою хустинкою або будь-якою тканиною. Слідуючи вказівкам дорослих, потрібно організовано покинути приміщення, що горить. Якщо ти сам вдома, обов’язково викликати пожежні служби за номером телефону «101». Покликати на допомогу будь-якого дорослого, якщо це можливо. Залишатися на видному місці, а не ховатися, щоб пожежники з легкістю могли помітити дитину. Якщо є можливість, негайно покинути приміщення через двері.

У тому випадку, якщо шлях до дверей перегороджений, потрібно вийти на балкон і голосно кричати, щільно закривши за собою балконні двері. Стрибати з балкона без команди дорослого ні в якому разі не можна!101. Не можна гасити піною в музеях, картинних галереях, архівах, приміщеннях з комп’ютер­ною технікою тощо. . УРОК № 28 ТЕМА. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ. ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ.

ЗАСТОСУВАННЯ КИСНЮ. Мета: ознайомити учнів з умовами виникнення та припинення горіння; поглибити знання про поширеність та колообіг Оксигену в природі; розвивати пізнавальні здібності учнів; продовжувати розвивати вміння порівнювати, узагальнювати, конкретизу-вати; виховувати впевненість у своїх силах, культуру мовлення та письма. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форми та методи: колективна та групова форми роботи; пізнавально-пошуковий творчий метод; інтерактивні методи «Дивуй!», рішення ситуаційних задач; дослідницька лабораторія.

Перебіг уроку І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. Визначте та запишіть свою готовність до уроку.) • ׀ •) • ׀ • ─ • ׀ • Радісний! Я хочу все зрозуміти. Спокійний! Якщо захочу все зрозумію! Байдужий! Мені нецікаво. Робити нічого не буду! ІІ. ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ УРОКУ. Недостатньо тільки хотіти — потрібно діяти О. Сухомлинський План уроку 1. Умови виникнення та припинення горіння. 2. Поширеність Оксигену. 3. Застосування кисню. Учні записують тему уроку в зошитах. ІАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. Дуже часто в побуті застосовують процеси горіння різних речовин. ; Запитання до учнів. 1. А чи замислювалися ви, що таке горіння? Наведіть приклади горіння, які ви спостерігали на власні очі. (Горіння деревини, паперу, природного газу, вугілля). IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ. Хімічну реакцію, під час якої виділяється теплота і з’явля-ється полум’я, називають горінням. Для того, щоб речовина загорілася, потрібні певні умови. Пригадайте з уроків «Основ здоров’я», які ж ці умови? (Наявність кисню (повітря), нагрівання речовини до темпера -тури самозаймання, наявність горючої речовини). Для досягнення температури займання речовину підпалюють. Речовина, що зайнялася, продовжує горіти самостійно, оскільки в процесі горіння виділяється велика кількість теплоти, за рахунок якої поступово нагрівається наступна порція речовини. Деревина спалахує на повітрі в разі нагрівання до 300°С, а бензин потрібно нагріти до 200°С. Уявіть собі, що атмосфера складається з чистого кисню. Як ви гадаєте, це на користь чи на шкоду людині? ; Метод «Дивуй!» Жителі одного міста в Англії мали можливість на власні очі спостерігати, що може зробити кисень, якщо його випустити у ве -личезній кількості в одному місці. Це відбулося у 1899 році на одному з хімічних заводів, де виробляли бертолетову сіль. Випадкова іскра попала на дерев’яний чан, у якому було кілька тонн бертолетової солі. Сухе просочене сіллю дерево відразу спалахнуло. Бертолетова сіль від нагрівання стала виділяти кисень, який надав вогню надзвичайної сили. Через кілька хвилин вогонь охопив усю споруду. Поряд був розташова -ний склад зі 150 т бертолетової солі, упакованої у діжки. Від дії жару вся ця величезна кількість бертолетової солі стала виділяти стільки кисню, що весь завод опинився в атмосфері чистого кисню. Споруди палали, ніби свічки. Завод був зруйнований повністю, на декілька кілометрів навколо у будинках повилітали шибки. Напишіть рівняння реакції, що описує випадок, який стався на хімічному заводі. (2KClO3=2KClL+3O 2 ↑) То що було б, якби атмосфера Землі складалася з самого кис -ню? (Процес горіння був би, миттєвий) Уявіть собі, що атмосфера складається з :а) чистого азоту; б) чистого вуглекислого газу. Як у кожному випадку буде про-тікати процес горіння? Відповідь обґрунтуйте. (Процес горіння буде неможливий. Бо ці речовини не підтримують горіння).

4. А як же припинити горіння, загасити полум’я?

(Охолодити речовину або припинити доступ кисню). Важливо пам’ятати, що легше запобігти пожежі, ніж її пога -сити. Тому під час роботи з вогнем і вогненебезпечними речовина -ми та матеріалами треба дотримуватися правил пожежної безпеки, бути особливо обережним. 5. Яких правил техніки безпеки потрібно дотримуватися при гасінні полум’я? ; Робота у групах. Учні розглядають діаграми та схеми про поширеність та коло-обіг Оксигену, виконують відповідні завдання. (Додаток № 1). V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ Робота у групах. Рішення ситуаційних завдань. (Додаток № 2). Дослідницька лабораторія. (Додаток № 3). Застосування кисню (складання схеми на дошці). (Додаток № 4). VI.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ. Варіативні тестові завдання. (Додаток № 5). VII. РЕФЛЕКСІЯ. Що нового ви дізнались на уроці? Чи все було вам зрозуміло? Що виявилося складним для розуміння? VIII.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Попель П. П. Хімія.

7 клас. Прочитати § 19, c. 113–11§ 20ю Виконати завдання 155 (достатній рівень). Творче завдання: придумайте рекламу «Кисень — життєдайна ре-човина» (високий рівень). Додаткова інформація до уроку Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Його біологічна роль. На Землі Оксиген присутній у: 9 а) у хімічно звязаному і у вільному станах; б) у хімічно зв’язаному стані; в) у вільному стані. Оксиген у вільному стані трапляється; а) в гірських породах; 9 б) повітрі; в) в організмах живих істот. Застосування кисню в промисловості ґрунтується на: 9 а) здатності кисню підтримувати горіння; б) підтримувати дихання; в) брати участь в процесах гниття; г) здатності у рідкому стані втягуватись в магнітне поле. Кисень широко використовують: 9 а) для інтенсифікації металургійних процесів; б) в хімічній промисловості; в) для добування вибухових речовин; г) для зварювання і різання металів; д) для наповнення повітряних куль. Кисень застосовують: 9 а) для наповнення балонів під час висотних польотів; 9 б) пожежники, водолази, космонавти; 9 в) у кисневих подушках та кисневих палатках у медицині; д) для гасіння пожеж. 6. Усім живим організмам кисень необхідний: 9 а) для дихання; б) як захист від інфекційних хвороб; в) як важливий продукт харчування.

7. Кисень в атмосфері поповнюється за рахунок: а) електролізу води; 9 б) фотосинтезу; в) термічного розкладу оксигеновмісних сполук 8. Щоб збільшити вміст кисню в атмосфері, треба: 9 а) збільшувати кількість зелених насаджень; б) зменшувати кількість лісів. Додаток 1 1 група Колообіг Оксигену в природі Дихання. Розклад органічних речовин.

Викиди фабрик і заводів. Вулканічні процеси. Згоряння палива. Викиди автомобілів і літаків. Переробка нафти, газу, кам’яного вугілля. Завдання. Проаналізуйте схему колообігу Оксигену. Складіть рівняння реакції за схемою: СО2 + Н 2 О → С 6Н12О6 + О 2 Додаток 1 2 група Вміст речовин у повітрі Азот 78% Вуглекислий газ 0,03% Кисень 21% Аргон 0,93% Інші 0,04% 226 Проаналізуйте вміст речовин у повітрі. Маса земної атмосфери становить приблизно 5,2 ∙ 10 15 т. Маса кисню становить 1,2 ∙ 10 15 т. Знайдіть масову частку кисню в атмосфері. Додаток 1 3 група Вміст хімічних елементів у складі земної кори О 47% Mg, Ca, Na, та ін. 25% Si 28% Проаналізуйте вміст хімічних елементів у земній корі, що містяться у складі мінералів. Обчисліть масу кисню, що витрачається при згоранні вугілля С ма-сою 120 кг, якщо утворюється вуглекислий газ — карбон (ІV) оксид масою 440 кг. Вважати, що вугілля без домішок. Запишіть рівняння реакції. (С + О 2 = СО 2 ; 320 кг) Додаток 1 4 група Вміст хімічних елементів у людському організмі О 61% Н 10% С 22% Інші 2% Са 2% N 3% 227 Проаналізуйте вміст хімічних елементів у людському організмі. Визначте масу Оксигену в людському організмі. Маса організму 45 кг, а процентний вміст Оксигуне 61% (27, 45 кг). Додаток № 2 Розв’язування ситуаційних задач 1 група Андрійко та Оксанка засперечалися, чи потрібні в акваріумі живі рослини. Андрійко вважає, що їх можна замінити штучними, з пластмаси. Обґрунтуйте свою позицію з цього питання. 2 група Олесь і Марійка не змогли дійти згоди, чи треба освітлювати акваріум. Долучись до їхньої дискусії й аргументуй свою думку. 3 група Поміркуй та спробуй пояснити, про що свідчить така пове -дінка мешканців акваріума: риби піднімаються до поверхні, ха -паючи ротом повітря. Равлик по стінках акваріума піднімається до поверхні. 4 група Уривок із роману М.

Мітчел «Завіяні вітром» «. Хтось порозкидав охоплені вогнем головешки по всій кух-ні, і сухі, як губка, соснові дошки зразу й зайнялися. Скарлет змочила край килимка у воді та набравши повні ле -гені повітря, знов пірнула в повну диму кухню й зачинила за собою двері. Здавалось, цілу вічність вона, кашляючи, крутилась по кухні й безперестану гупала килимком по язиках полум’я. » • Перелічіть умови припинення горіння. • Як з цих позицій пояснити дії героїні? Додаток № 3 Дослідницька лабораторія Проаналізуйте зміст етикетки столової води «Тонус-кислород». Виконайте дослід: внесіть тліючу скіпку в щойно відкоркова-ну пляшку цієї води. Поясніть, яку інформацію щодо складу води «Тонус-кислород», властивостей та застосування кисню ви змогли перевірити цим дослідом. Виконайте, опишіть і поясніть дослід: у склянку з водою під лійку помістіть кілька проростків елодеї або іншої водяної росли -ни. На лійку надягніть пробірку з водою, поставте зібраний прилад на яскраве світло. Після заповнення пробірки газом внесіть в неї тліючу скіпку. Додаток № 4 1 група Кисень використовують у металургії, він прискорює процес виплавляння сталі і поліпшує її якість. Цей газ необхідний у ви -робництві багатьох хімічних сполук, використовується для різання та зварювання металів. Для прокладання тунелів використовують вибухівку. Одним із різновидів є оксиліквіт — матеріал, просочений рідким киснем. При вибуху утворюються продукти реакції, що не забруднюють навколишнє середовище. 2 група У медицині використовують кисневі подушки для дихання людям, що мають хворі легені. Іноді кисень вводять під шкіру, у м’язи для прискорення процесів окислення, при гангрені та за -хворюванні вен. Киснем наповнюють балони спеціальних приладів, якими ко-ристуються льотчики під час висотних польотів, космонавти, по -жежники, водолази, які працюють під водою. 3 група Усі клітини нашого організму потребують кисню. Кисневий бар — модний заклад, у якому можна подихати очищеним киснем. Пер-ший кисневий бар був відкритий у Лас-Вегасі в 2001 р. Фахівці рекомен-дують 10–15 хв. дихальної киснетерапії на день. Корисно споживати кисневі коктейлі, які корисні для нервової системи, поліпшують сон. Киснева косметика прискорює загоювання ран сприяє виро -бленню колагену та еластину, які відповідають за молодість шкіри. 4 група Усім живим організмам кисень необхідний для дихання. Люди-на в спокійному стані поглинає під час дихання приблизно 16 г кисню за годину, а при виконанні фізичної роботи поглинання кисню зна -чно збільшується. Кисень потрапляє через легені в організм і кров’ю переноситься до всіх органів та тканин.

За участю кисню відбувають-ся різноманітні реакції. Деякі з них супроводжуються виділенням теплоти; завдяки цьому підтримується постійна температура тіла. Не можна гасити піною в музеях, картинних галереях, архівах, приміщеннях з комп’ютер­ною технікою тощо.

Розв’язання вправ та завдань до підручника «Хімія» Г. Ярошенка 7 клас — 2015 рік. ТЕМА КИСЕНЬ. § 28. ОКИСНЕННЯ. ГОРІННЯ. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ № Горіння — це реакції окиснення, що супроводжуються виділенням тепла й світла. Окиснення речовин, що відбувається без світла, а лише з виділенням теплоти (теплової енергії), називають повільним окисненням. № Умовами виникнення горіння горючої речовини є доступ до неї кисню та нагрівання до температури самозаймання. № Умови припинення горіння: відсутність доступу кисню (повітря), зниження температури до рівня, що є нижчим за температуру самозаймання речовини. № У парниках відбувається повільне окиснення перегною. Окиснення присутнє в диханні рослин, тварин, людей. Завдяки окисненню живі істоти одержують необхідну для їх життєдіяльності енергію та речовини для побудови тіла. При окиснення 180 г глюкози під час дихання людини виділяється необхідна дорослій людині добова норма енергії. № Час від часу на виробництві трапляються вибухи горючих речовин, змішаних з киснем, які призводять до руйнувань і навіть людських втрат. Зокрема, у вугільних шахтах трапляються вибухи суміші повітря з метаном. Вибухонебезпечною є суміш повітря і парів бензину, повітря і борошняної муки чи цукрової пудри. № До повільного окиснення можна віднести дихання людини. Будь вогнище пожежі виникає тільки там, де є чому горіти, тобто там, де є горючі матеріали, речовини, конструкції тощо, і з’являється джерело запалювання, здатний їх запалити, що виник або в самій займистою середовищі, або занесений в неї ззовні. У зв’язку з цим завдання системи запобігання пожеж включає в себе два основних напрямки: 1) виключення умов утворення горючої середовища в приміщеннях, цехах, на території підприємств (розміщення горючих матеріалів на досить безпечній відстані від джерел запалювання; зменшення їхньої маси на робочих місцях; застосування в будівельних конструкціях будівель негорючих і важкогорючих матеріалів; своєчасне прибирання відходів, сміття, пилу, промасляной дрантя та ін.); 2) виключення умов освіти в займистою середовищі джерел запалювання (відкритого вогню, сверхдопустімого нагрівання окремих елементів обладнання, іскор будь-якого походження, у тому числі від тертя, систем електрообладнання, від механічних ударів, статичної електрики, розрядів блискавок, установка пожежонебезпечного устаткування в окремих приміщеннях або на відкритих майданчиках і т.п.). • зниженням концентрації кисню в повітрі до меж, при яких не може відбуватися горіння та тління, шляхом введення в зону горіння розріджувачів: інертних газів, негорючих парів (у тому числі пар води), аерозолів та інших негорючих речовин; • охолодженням зони горіння і горючих речовин до температури нижче критичної (для звичайних горючих матеріалів нижче 1000 ° С); • ізолюванням горючих речовин від зони горіння; • хімічним гальмуванням реакції горіння (інгібування); • механічним зривом полум’я шляхом впливу на нього сильного струменя води або газу.

Статистика пожеж, їх аналіз та причини. У 2012 р в містах було зареєстровано 61,0% пожеж, частка матеріальних збитків від яких склала 62,8% від загального числа пожеж по країні. При цьому було травмовано 68,4%, загинуло — 50%. У сільській місцевості ці показники склали 39; 31,8; 31,6; 50%. Більше половини загиблих були в нетверезому стані — 50,1% (у святкові дні — 90-95%). Основний час доби, коли гинули люди, — це нічні години.

Так з 18 год вечора до 6 год ранку загинуло 7290 чол. (63%). Осіб чоловічої статі на пожежах загинуло більше, ніж жіночого — 71,6%. Пенсіонерів загинуло — 30%, безробітних — 28,5%, осіб без певного місця проживання — 4,2%. Серед днів тижня самий неблагополучний — неділя (15,9%), порівняно благополучний — вівторок (13,4%) пожеж.

• необережне поводження з вогнем (33%); • витівка дітей з вогнем (1,7%); • порушення правил улаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів (25,1%); • несправність і порушення правил експлуатації пічного опалення (15%); • підпали (10%); • порушення правил пожежної безпеки при проведенні електрогазозварювальних робіт (1,1%); • несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу виробництва (0,4%); • інші (13,6%); інше — невстановлені причини. Основні об’єкти пожеж: житловий сектор — 69,7%; транспортні засоби — 14%; громадські будівлі — 4,2%; виробничі об’єкти — 2,1%; складські будівлі — 0,9%; сільськогосподарські об’єкти — 0,4% (невисокий відсоток пов’язаний у тому числі і з різким скороченням в країні числа і розмірів сільськогосподарських підприємств). Основна причина загибелі людей на пожежах — це отруєння продуктами горіння (оксид вуглецю, діоксид вуглецю, синильна кислота, ціаніди водню), особливо виділяються при горінні пластику, використовуваного в обробці приміщень. З цієї причини загинули 64,8% чол., А від дії високої температури — значно менше, всього 7,0% загиблих.

Саме тому вимоги багатьох нормативних документів з пожежної безпеки, спрямовані на захист людей від диму як при проектуванні об’єктів, так і при їх експлуатації. У зв’язку з цим дуже показовий найбільший за кількістю жертв за останні роки пожежа в Пермському нічному клубі «Хромая лошадь», який у 2009 р забрав життя 156 осіб. Більшість з них задихнулися в отруйному диму, який виділяли палаючі матеріали обробки приміщення і утеплювач. У Росії кількість загиблих при пожежах людей у розрахунку на 100 тис. Населення в 2012 р склало 8,09. Це дуже багато! У США, наприклад, цей показник — менше 1,0 чол. і за останні 10 років він не перевищував 1,5 чол. Такі ж показники спостерігаються в Німеччині, Франції, Великобританії. В цілому ж з початку 1990-х рр. за питомою кількістю загиблих на пожежі Росія займає перше місце в світі. Різка брак пожежних в країні і скорочення парку пожежної техніки. У ряді випадків (особливо в сільській місцевості) пожежні розрахунки прибувають до місця пожежі дуже пізно (через їх далекого дислокування), а на місцях у керівників підприємств, та й у багатьох голів сільських поселень, власної пожежної техніки немає — відсутні кошти на її закупівлю і на утримання відповідного штату пожежників, та й обов’язок утримувати її законодавець на них не поклав. Хоча ще років 30 тому чергові пожежні автомобілі на селі були в більшості великих господарств. Через холодних зим люди активно користуються пічками (15% усіх пожеж), особливо в приватному секторі.

Пічні димоходи часто проходять в безпосередній близькості від легкозаймистих конструкцій, не завжди герметичні, рідко очищаються від сажі (необхідно як мінімум раз на рік). Сажа на їхніх стінках поступово перетворюється на креазот. При черговій розтопленні відбувається його швидке загоряння з виділенням величезної температури. У результаті стінки димоходів прогорають, і починається пожежа. Багато не чистять димоходи десятиліттями. Зростає кількість електроприладів в домашніх господарствах (мікрохвильовки, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі і т.д.). Стара проводка не витримує серйозних навантажень і займається.

Використання в обробці приміщень горючих матеріалів: пластика, утеплювачів та ін., Які легко поширюють полум’я і виділяють токсичні речовини. Безвідповідальність бізнесу призводить і до масової загибелі людей на пожежах на виробництві та будівництвах. Так 26 січня 2014 на території споруджуваного житлового комплексу «Газойл-сіті» під час пожежі загинули дев’ять гастарбайтерів із Середньої Азії. Причиною трагедії стало несанкціоноване використання газового обладнання. 11 вересня 2012 в підмосковному Егорьевське в пожежі на швейному виробництві загинули 14 нелегальних мігрантів з В’єтнаму. Причина пожежі — замикання в старим електропроводці. В цілому прокуратура після події виявила понад 160 порушень у діяльності підприємства. Є думка, що органи Державного пожежного нагляду в силу своєї невеликої чисельності і обмеженого числа перевірок фізично не можуть проконтролювати роботу всіх підприємств і організацій, а також перевіряти всі житлові будинки та приватні володіння. У багатьох державах ці функції покладені на приватні структури — про пожежну безпеку об’єктів печуться страховики. У 2010 р МНС Росії підготовляло проект закону «Про обов’язкове протипожежному страхуванні», проте пізніше вирішило відмовитися від нього, так як це пов’язано з введенням додаткових обов’язкових платежів з громадян. Сьогодні багато підприємців не зацікавлені в тому, щоб їх об’єкти були пожежобезпечними. Зацікавленість виникне тільки тоді, коли порушення вимог пожежної безпеки буде пов’язано із закриттям об’єктів і втратою прибутку. Зараз же такі механізми фактично не працюють. Крім того, не можна заперечувати і наявність корупції серед перевіряючих інспекторів. Рівень протипожежного нігілізму у громадян також надзвичайно високий. За статистикою від 35 до 40% пожеж у Росії щорічно виникає з причини необережного поводження з вогнем у побуті (непогашену цигарку, несправні опалювальні прилади і т.д.). При цьому не менше 50% загиблих на пожежах перебували в стані алкогольного сп’яніння, а у святкові дні цей показник зростає до 90-95%.

До летальних наслідків призводять навіть незначні загоряння. Якщо вигорить хоча б половина квадратного метра статевого покриття (ленолеум) цього вже достатньо, щоб отримати смертельне отруєння отруйними продуктами горіння. Нам доводилося розслідувати багато нещасних випадків такого роду. У побутівках знаходили по кілька загиблих. Від цигарки загорявся тапчан, і отруйного диму від нього вистачало, щоб загинули всі спали там люди. Шкільна скарбничка НУШ. Тема. Взаємодія кисню зі складними речовинами. Поняття про оксиди. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). а) § 19 опрацювати, скласти короткий конспект із записом рівнянь реакцій взаємодії кисню із метаном, гідроген сульфідом, глюкозою. б) дати визначення термінам оксиди, окиснення, горіння, повільне окиснення. в) пояснити значення реакцій окиснення у життєдіяльності людського організму (дихання), у побуті, промисловості, сільському господарстві. д) підписати назви утворених продуктів у записаних у конспекті рівняннях реакцій. -завд. № 2, № 4, №6 – дописати рівняння хімічних реакцій. № 7, № 9 – розв’язати задачі. Колообіг Оксигену у природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Б) Записати рівняння реакції, що відображає суть процесу фотосинтезу, та пояснити значення процесу фотосинтезу. г) § 18, «Озон» прочитати, записати рівняння реакції утворення озону з кисню, пояснити значення озонового шару для живих організмів на Землі. Ст.147 – Підготувати навчальний проект «Проблема забруднення повітря та шляхи її вирішення». А) § 21 прочитати, скласти короткий конспект. Б) Ст. 147, Завдання для самоконтролю: Завдання з хімії для учнів 7-В, 7-Г, 7-Д, 7-Е класів Опрацювати параграф 22,23, №5 ст.154, №5 – 7 ст. 159. Завдання з хімії для учнів 8-Б, 8-В, 8-Д класів Опрацювати параграф 32 – 34, №3,4 ст. 18Завдання з хімії для учнів 8-А та 8-Г класів Хімічні властивості солей (взаємодія із кислотами, солями) § 35 (опрацювати, скласти конспект та опорну схему властивостей солей). А) завд. №1, №2, № 3 – для учнів початкового-середнього рівнів. Б) завд. № 3, № 4 – для учнів середнього рівня В) зав. № 3, № 5 – для учнів високого рівня. Загальні способи добування оксидів.

Поширеність у природі та використання оксидів. § 25, § 26 – опрацювати, скласти конспект та опорну схему одержанняоксидів із записом рівнянь реакцій. Ст. 143, завдання для самоконтролю, завд. 2, 3, Ст 148, завдання для самоконтролю, завд.2, 3, Загальні способи добування кислот. Поширеність у природі та використання кислот.

§ 30 — опрацювати, скласти конспект та опорну схему одержання кислот із записом рівнянь реакцій. 172, завдання для самоконтролю, завд. 3-7 (на вибір, не менше 2-х завдань) § 34, опрацювати, скласти опорну схему добування лугів; добування нерозчинних основ; добування амфотерних гідроксидів (із прикладами рівнянь реакцій).

Загальні способи добування солей.Поширеність у природі та використання середніх солей. Вплив на довкілля та здоров’я людини. § 36 — опрацювати, скласти конспект та опорну схему використання найпоширеніших у природі солей. § 37- опрацювати, скласти конспект та опорну схему одержання солей із записом рівнянь реакцій (рис. 88, ст. 203). Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок. Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені та ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метан аміну, аніліну. Тема:Хімічні властивості середніх солей.№31-32.Скласти схеми властивостей середніх та кислих солей. Виконати вправу №3(с.156); розв. Задачі 4.5.6.(156)

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

самостійна робота паралельність прямих і площин у просторі

правила безпеки під час проведення дослідів з природознавства у початкових класах

географія 7 клас практикум кобернік гдз